Jesteś 13424 osobą odwiedzającą księgę.

Powrót do strony<<>>Nowy wpis

235.Szczęść Boże. Przekazuję informację, iż ukazała się książka pt. Rany Zbawiciela, opisująca pełną historię miasteczka Brzozdowce i parafii począwszy od 1410 - 2010 r., jak również dzieje Cudownego Obrazu Brzozdowieckiego, Cuda dokonane przed tym obrazem. W książce zostały zamieszczone, nigdy dotąd nie publikowane archiwalne fotografie miasteczka, wnętrza kościoła wykonane przed 1939 rokiem, oraz współczesne barwne fotografie wykonane w 2009 roku. Wszystkich zainteresowanych nabyciem książki proszę o kontakt mailowy.
234.Kto wie czy Magdalena Mroczkowska zd. Wiewiórska i Katarzyna Wasylczuk zd. Wiewiórska to rodzina
233.Do Pani AM Dawno nie wchodziłam na stronę Brzozdowiec. Dziś zobaczyłam Pani zapytanie. Stanisława Struk nie jest rodziną Antoniny Struk. Były tam dwie niespokrewnione rodziny o nazwisku Struk.
232.S p i s

fundatorów Sztandaru Brzozdowieckiego
według nazwisk na gwoździach
złotych i srebrnych umieszczonych na
drzewcu. Ogółem 228 gwoździ.
W tym 40 złote, 188 srebrne, 3 brak.


Ks.Prof. Bajorek złoty
Star. Stan.Bernatowicz złoty
Biliccy złoty
Fel. Bilicki złoty
J. Bukowska złoty
Dąbrowscy złoty
Wł. Dąbrowski złoty
Gaweccy złoty
Ks.Sekr.Gen Gromadzki złoty
Ks. Gustkowicz złoty
Dr. K.Janczakowie złoty
Dyr.Wł.Jaworniccy złoty
Ks.Kan.M.Kaspruk złoty
Ks. Dz.Klecan złoty
W.St.Klementówne złoty
Józ. Kłosowscy złoty
Wikt. Kłosowski złoty
Dyr.Tad. Koerberowie złoty
Ks. Kruczek złoty
Ks.M.Lewandowski złoty
St. Łotoccy złoty
I. Łotocka złoty
And. Mendochowie złoty
Hr.-Lud H.Miecielscy złoty
Inż.Kaz. Nowicki złoty
Dyr.St.Ohanowiczowie złoty
Insp.Ohly złoty
J. Sawicka złoty
Insp.Siedlecki złoty
Dyr. Skawinowie złoty
Dyr.P.Sośniakowie złoty
Edw.Suchorowski złoty
St. Suchorowski złoty
W. Szczawińscy złoty
Szwedziccy złoty
Z. Śliwakówna złoty
Hel. Toczyska złoty
Inż. M. Wacławowicz złoty
Walischowie złoty
Dyr. Mich.Wróblowie złoty
Albinowscy srebrny
Józ. Antonicki srebrny
Fr. Anto nicki srebrny
Bajdowie srebrny
Błaż. Baran srebrny
MariaBąkówna srebrny
Tom .Berezowski srebrny
M. Berezowski srebrny
Fr. Berezowski srebrny
Kar. Be rezowski srebrny
Bersznowicz srebrny
Stan. Biliccy srebrny
Tom. Bilicki srebrny
P. Blachowie srebrny
Prof. P.Blicharski srebrny
Ks. Dz.Blicharski srebrny
Brachtowie srebrny
Zw. Stow.Brzozdowce srebrny
J. Burlikowski srebrny
Józ. Burlikowski srebrny
Fr. Burlikowski srebrny
Fr. Chmielewska srebrny
Fr. Cieśla srebrny
MariaCwenówna srebrny
Cybruch srebrny
Dyr. J.Daniełowicz srebrny
Kar. Dąbrowscy srebrny
K. Dąbrowski srebrny
Fr. Delinowski srebrny
Józ. Dziubka srebrny
Jad. Firgankówna srebrny
Stan.Freidenberg srebrny
H. Freidenberg srebrny
An. Freudenberg srebrny
PiotrFreudenberg srebrny
R. Freudenberg srebrny
W. Freudenberg srebrny
J. Gawrecki srebrny
M. Gawrecki srebrny
Gluza srebrny
Dyr.St.Górniakowie srebrny
Edw.Gruszewscy srebrny
Apol.Guga srebrny
Kat. Guga srebrny
PiotrGuga srebrny
Hajakowie srebrny
Mich.Hasiakowie srebrny
Józ Heimrothl srebrny
Fr. Hetmroth srebrny
Fr . Hodowana srebrny
M. Hodowana srebrny
W. Hodowany srebrny
Pułk. Hofman srebrny
Apol. Horyń srebrny
Wł. Jacuk srebrny
Jakubowscy srebrny
Jan Jarmowicz srebrny
Jaroszyński srebrny
Ant. Jaworscy srebrny
Wł. Jaworski srebrny
Jurneczkowie srebrny
Kamoccy srebrny
Kania srebrny
0. 0. Karmelici srebrny
Kasperuk srebrny
Ant. Kawecki srebrny
M. Kłosowska srebrny
Kat. Kłosowska srebrny
Z. Kłosowska srebrny
Mich.Kłosowski srebrny
Fel. Kłosowski srebrny
Stan.Kłosowski srebrny
B alt. Kłosowski srebrny
M. Kłosowski srebrny
Jan Kłosowski srebrny
Br. Kł osowski srebrny
Józ. Koca srebrny
Fer. Kordal srebrny
Kaz. Kordal srebrny
Józ. Kordal srebrny
St. Kordal srebrny
Kordalowie srebrny
Mich. Kostur srebrny
Kotowie srebrny
Kowarzowie srebrny
Fr. Krupski srebrny
Ant. Kryzowie srebrny
Stan Kryzowie srebrny
J. Kubacki srebrny
L. Kulpowie srebrny
St. Kurycki srebrny
St. Kus srebrny
Lencowie srebrny
Br. Lisowie srebrny
Lityńscy srebrny
M. Ludwińska srebrny
W. Ludwiński srebrny
Józ. Łodziakowie sreb rny
J. Łukowscy srebrny
M. Magierowska srebrny
Fr. Magierowski srebrny
Miecz.Magierowskisrebrny
St. Manuszczak srebrny
Kom.E.M.Marki srebrny
Jó z..Martyniak srebrny
Kat. Martyniak srebrny
Martynow srebrny
J. Mendoch a srebrny
Fil. Mendocha srebrny
S. S. Miłosierdzia srebrny
Hel. Mroczkowska srebrny
L. Mroczkowska srebrny
J. Mroczkowska srebrny
M. Mroczkowska srebrny
B. Mroczkowski srebrny
K. Mroczkowski srebrny
B. Mroczkowski srebrny
Kaz. Mroczkowski srebrny
St. Mroczkowski srebrny
Ad. Nawelscy srebrny
Ant. Niżnik srebrny
Oknińscy srebrny
J. Oleśkowie srebrny
A. Oleśkowie srebrny
P. Onakowie srebrny
J. Owsik srebrny
Fr. Piątkowski srebrny
Polnarowiczowie srebrny
Mich.Prodeus sre brny
M. Prodeus srebrny
Jan Rajkowski srebrny
Rokaszewscy srebrny
Rychlewski srebrny
A. Sakiewicz srebrny
M. Sanocki srebrny
St. Sawka srebrny
I. Siedlecki srebrny
Dyr. Skoczek srebrny
S. S. Służebniczki srebrny
M. Smeryczyńska srebrny
M. Steczówna srebrny
Jan Struczak srebrny
Kat. Struk srebrny
J. Strukowie srebrny
Ant. Suchorowska srebrny
Suchorowski srebr ny
Fr. Suchorowski srebrny
Szanelowie srebrny
H. Szymańska srebrny
Kat . Szymańska srebrny
I. Szymańska srebrny
St. Szymański srebrny
Wikt.Szym ański srebrny
Szym.Śliwak srebrny
Marz.Śliwak srebrny
Roz. Śliwak srebrny
Józ. Śliwak srebrny
Apol.Śliwak srebrny
St. Śliwak srebrny
J. Śliwak srebrny
Fr. Tokarewicz srebrny
T. Tokarz srebrny
A. Tokarz srebrny
W. Tokarz srebrny
Kaz. Tokarzowie srebrny
Fr. Trefler srebrny
Józ. Ukraiński srebrny
Ant. Ukraiński srebrny
Al. Walski srebrny
Waseliszynowie srebrny
Wereszczyński srebrny
Wesołowscy srebrny
Z. Wesołowska srebrny
Stan.Wesołowski srebrny
Jan Wewiórski srebrny
Jad. Wiewiórska sr ebrny
Kat. Wiewiórska srebrny
M. Wiewiórska srebrny
Fr. Wiewiórski srebr ny
Jan Wilusz srebrny
Kar. Wilusz srebrny
Witrowscy srebrny
Hel. Witrówna srebrny
P. Zagórska srebrny
Ma rc. Zergier srebrny
R. Zubrzycki srebrny
Żukowscy srebrny
Nacz.Życzkows cy srebrny


Spis fundatorów sztandaru na podstawie gwoździ w drzewcu sporządziły:
Jadwiga Abramowicz z Kłosowskich
Helena Grzesiak z Szymańskich

Kamień Pomorski 2011.06.15

Zwracam się z apelem do byłych mieszkańców Brzozdowiec, ich Rodzin, potomków i sympatyków, którym leży na sercu pomoc w renowacji Sztandaru Brzodowieckiego o wsparcie finansowe na w/w cel.
Stanisław Horyń
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ottona
Plac Katedralny 8
72 - 400 Kamień Pomorski
Numer konta
16 1240 3868 1111 0010 2114 9707
Darowizna na cele kultu religijnego
231.Panie Zbyszku,świetna strona ,jednak proszę poprawić błędy.Figura i pejzaż- tak powinno być.
Ze zrozumieniem i szacunkiem.
230.You,Tube-wzruszyłam się,podkład muzyczny zmuszający do refleksji,przepiękne krajobrazy.Gdzieś tam mieszkali moi przodkowie a czas zatarł ślady.Pozdrawiam.
229.Szanowny panie Kazimierzu. Mój ojciec, Jan Zdunek i Franciszek Guga byli przyjaciółmi. Starych dziejów ja nie znam, tych ludzi którzy znali historię rodu też już nie ma. Jedyniepamiętam, że bardzo wcześnie Bartłomiej owdowiał. Maria i Halena były małymi dziewczynkami. Na Krasnej mieszkała Tekla, stara panna, z którą to skojarzyli małżeństwo, ale kobieta ta nienadawała się ani na żonę ani na matkę, dltego do końca Bartłomiej sam wychowywał córki. Maria wyszła za Franszka Gugę, Helena dopiero w Sędzimirowie wyszła za mąż. Mieszka w Legnicy, nawet kiedyś kontaktowałam się z nią. Zapewne Panu wiadomo, że rodzina Gugów wyjechała do Wrocaławia. Jeżeli chce Pan dokładne dane jest możliwość uzyskania w komputerze z archiwum Lwowskiego. Nie wiem jak tego szukać, bo archiwa są w Krakowie, Warszawie i w Kamieniu Pomorskim. Ja często bywam w Brzozdowcach i na Hrankach spotkałam się też z rodziną o nazwisku Guga. Jeżeli zdobędę jakieś wiadomości, przekażę je Panu. Miło mi, że koś interesuje się jeszcze historią Kresów.
228.Panie Kazimierzu, o kogo dokładnie chodzi? Gdzie ta Pani mieszkala? Bliżej o jej rodzinie..?
227.szukam rozali benz kiedy zmarla
226.Pani Wando, moja babcia mieszkała też na Krasnej Gorze kiedy jej opowiadałam wczoraj że kontaktowałam z kimś kto też mieszkał w jej okolicach nie kryła wzruszsenia, że może spotkać z Panią więcej napisałam Pani na Naszej Klasie. Pozdrawiam serdecznie K. W.
225.Poszukuję informacji dotyczących rodziny Struk mieszkających w Brzozdowcach koło kościoła
224.kawan2
Szanowna Pani, ja poznałam w Krzeszowie Paulinę Rzeszutek to jest rodzina Zofii Rzeszutek. od rodziców wiem, że Walek Rzeszutek był żońcą we Dworze w Brzozdowcach i był kolegą mojego ojca. Proszę napisać co Pani wie o swoich przozdkach i gdzie Pani mieszka. Ja bardzo często jadę na Kresy i tam też zbieram pamiątki do koniki o Krasnej Górze. Chciałabym się z Panią spotkać.
223.Byłym mieszkańcom Krasnej Góry składam najserdeczniejsze życzenia Świąteczne i Noworocze. Bardzo proszę, jeżeli ktoś może pomóc starymi fotografiami mieszkańców z Krasnej Góry do utworzenia kroniki.
222.kawan2
Zofia Zeszutek mieszkała na Krasnej Górze i rodizna Iskrów też. Popytam sasiadki to coś o nich napiszę.
221.Dzień dobry
Moja babcia urodziła się w Laszkach Górnych, nazywa się Rozalia Krok z domu Iskra, jej matka nazywała się Zofia Rzeszutek.
220.Pani Wando czy ma pani jakieś informacje dotyczące tej drugiej rodziny Struk z Brzozdowiec mieszkającej koło kościoła
219.Do pani Marii Wołoszczak
Czy Stanisława Struk - Krawiec na zdjęciu weselnym z czerwieca 1941 to rodzina Antoniny Struk ze zdjęcia "Procesja na Boże Ciało 1927"
218.z tego co mi wiadomo Stanisław Struk urodził się w Ostrowie nie był krawcem, w czasie wojny był w Niemczech, po wojnie w Sędzimirowie założył rodzinę z Anielą Wereszczyńską. Mieli 3 córki - Stanisłąwę, Antonię i Dorotę.
Wiem, że w Brzozdowcach była jeszcze inna rodzina Struków. Być może o nich chodzi.
217.Czy Stanisława Struk Krawiec na zdjęciu weselnym z czerwieca 1941to rodzina Antoniny Struk ze zdjęcia "Procesja na Boże Ciało 1927"
216.Dziękuję p. Wandzie Łyżwie za cenne informacje dotyczące rodziny Sudoł - pozdrawiam Barbara Grzesiak-Sakowicz.

Powrót do strony<<>>Nowy wpis


Jak zarobić przez Internet - poradnik praktyka

Księgi gości za darmo
(c) 2000-2007 by