Jeste 20170 osob odwiedzajc ksig.

>>Nowy wpisSkrzynka intencji


"Pokadaj zawsze nadziej w Bogu,
ktry chce ci pomc, bo jest dobry;
i umie - bo jest mdry;
i moe, bo jest wszechmocny".


5018.Wiadomo prywatna...
Haso:

5017.Prosz o nieustajce wstawiennictwo Matki Boej, we wszystkich moich intencjach i w caym moim yciu.
Prosz o nieustajc i skuteczna moc Ducha witego,we mnie,we wszystkich moich intencjach i w caym moim yciu.
Prosz o modlitw,o cud miosierdzia
we wszystkich intencjach,ktre nosz
w sercu i w caym moim yciu.
Prosz o modlitw o wszystkie potrzebne aski dla mojej Rodziny.
Prosz o modlitw,za tych wszystkich,
co na mojej drodze i w intencjach mi powierzonych.Prosz o miosierdzie Boe dla dusz w czycu cierpicych.
Prosz o modlitw,we wszystkich intencjach Maryi.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.Sylwia.

5016.Wiadomo prywatna...
Haso:

5015.Wiadomo prywatna...
Haso:

5014.Wiadomo prywatna...
Haso:

5013.Wiadomo prywatna...
Haso:

5012.Prosz o modlitw w intencji mojej crki, aby dobry Bg pobogosawi jej na egzaminie i konkursie muzycznym.

5011.Prosz o modlitw,za mnie i w moich intencjach.
Prosz o modlitw,o wszystkie potrzebne aski dla mojej Rodziny.Prosz o modlitw,za wszystkich,Tych,co na mojej drodze i w intencjach mi powierzonych.
Prosz o modlitw za dusze w czycu cierpice i we wszystkich intencjach Maryi.
Prosz nieustajce i skuteczne wstawiennictwo Matki Boej i wszystkich witych, we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu.
Prosz o nieustajc i skuteczna moc Ducha witego,we mnie,we wszystkich moich intencjach i w caym moim yciu.
Prosz o miosierdzie Boe
i cud we mnie,we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu
i w caym moim yciu.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.
Z modlitwa,Sylwia.

5010.Wiadomo prywatna...
Haso:

5009.Prosz o oddalenie pozwu rozwodowego mojej ony Marii.

5008.Wiadomo prywatna...
Haso:

5007.Prosz o modlitw,za mnie i w moich intencjach.
Prosz o modlitw,o wszystkie potrzebne aski dla mojej Rodziny.Prosz o modlitw,za wszystkich,Tych,co na mojej drodze i w intencjach mi powierzonych.
Prosz o modlitw za dusze w czycu cierpice i we wszystkich intencjach Maryi.
Prosz nieustajce i skuteczne wstawiennictwo Matki Boej i wszystkich witych we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu.Prosz o miosierdzie Boe,o Ducha witego
i cud we mnie,we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu
i w caym moim yciu.
Bg zapa.Z modlitwa,Sylwia.

5006.Wiadomo prywatna...
Haso:

5005.Wiadomo prywatna...
Haso:

5004.Wiadomo prywatna...
Haso:

5003.Wiadomo prywatna...
Haso:

5002.Wiadomo prywatna...
Haso:

5001.Prosz o modlitw,o nieustann
i skuteczn ochron przed zem widzialnym i niewidzialnym.
Prosz o modlitw,o miosierdzie Boe,
o Ducha witego,o cud we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu.
Prosz o nieustajce wstawiennictwo Matki Boej,we wszystkich moich intencjach i w caym moim yciu.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.Sylwia.

5000.Wiadomo prywatna...
Haso:

4999.Wiadomo prywatna...
Haso:

4998.Wiadomo prywatna...
Haso:

4997.Prosz o modlitw o pomoc dla mnie w pewnej sprawie.

4996.Wiadomo prywatna...
Haso:

4995.Prosz o modlitw,o skuteczn ochron przed zem widzialnym i niewidzialnym.
Prosz o modlitw,o miosierdzie Boe,
o Ducha witego,o cud we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu.
Prosz o nieustajce wstawiennictwo Matki Boej we wszystkich moich intencjach i w caym moim yciu.
Bg zapa.Sylwia.

4994.Wiadomo prywatna...
Haso:

4993.Prosz o modlitwe w intencji aby wszyscy chrzecijanie zorientowali si co jest grane i podejmowali boje modlitewne organizujc si na wsplnych trzydniowych postach wraz z nieustajc modlitw o wyzwolenie Polski z si za.
Oby znw nie byo za pno.

Bo kt jak Bg

4992.Wiadomo prywatna...
Haso:

4991.Prosz o uratowanie mojego maestwa.

4990.Wiadomo prywatna...
Haso:

4989.Prosz aby Bg przez rce i serce Maryi skutecznie zablokowa wszelkie ze dziaania ze strony mojej Matki, niektrych czonkw mojej Rodziny i tych,ktrzy na mnie czyhaj.
Prosz o modlitw,o skuteczn ochron przed zem widzialnym i niewidzialnym.
Bg zapa.Sylwia.

4988.Wiadomo prywatna...
Haso:

4987.Wiadomo prywatna...
Haso:

4986.Wiadomo prywatna...
Haso:

4985.Prosz o ochron przed wszelkim zem widzialnym i niewidzialnym.
Prosz o nieustajce wstawiennictwo
i opiek Matki Boej we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu.
Prosz o Ducha witego,miosierdzia Boe,prosz o cud we mnie,we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu i w caym moim yciu.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.Sylwia.

4984.Prosze o cud, aby strajk nauczycieli ju si skoczy! Niech Przedstawiciele ZNP zaczn myle realnie i przestanie robi krzywd nauczycielom i uczniom, oraz ich rodzinom. Jazzu ufam Tobie! B. Matko Mario wstawiam si za nami

4983.Wiadomo prywatna...
Haso:

4982.Prosze o przemiane i nawrocenie serca mojego meza i odrodzenie sie mojego maestwa.
Prosze o wszystkie potrzebne laski w sprawach zawodowych.
Prosz o wszystkie potrzebne laski dla mojej Crki.
Prosz dla mnie i we wszystkich moich intencjach,o nieustajc opiek Matki Boej,o Ducha witego i miosierdzie Boe.
Bg zapa.Lidia.

4981.Prosz o modlitw dla Eli.
Prosz o modlitw za Ni i Jej Rodzin.
Prosz dla Nich o moc Ducha witego
i nieustajc wstawiennictwo Matki Boej we wszystkich ich intencjach.
Jeli s w Jej Rodzinie jakie trudne sprawy,jeli s sprawy,ktre wymagaj miosierdzia Boego i cudu,to bardzo
o to prosz.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane dla Nich aski.
Bg zapa.Sylwia.

4980.Prosz o skuteczn ochron przed wszelkim zem widzialnym i niewidzialnym.
Prosz o cud,we wszystkich intencjach,ktre nosz w swoim sercu..Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.Sylwia

4979.Wiadomo prywatna...
Haso:

4978.Prosz o modlitw,o cud w intencjach,ktre nosz w swoim sercu.
Prosz o modlitw dzikczynna za wszystkie otrzymane aski.
Bg zapa.Sylwia.

4977.Wiadomo prywatna...
Haso:

4976.Wiadomo prywatna...
Haso:

4975.Wiadomo prywatna...
Haso:

4974.Prosz o pokor, prawdomwno, umiar we wszystkim co robi dla kolegi

>>Nowy wpis