Jeste 3148 osob odwiedzajc ksig.

>>Nowy wpis


Wszystko si koczy, wszystko przeminie
I sen si przerwie - sodkie marzenie,
Lecz co jest w duszy, co nigdy nie minie
I wci trwa bdzie, a tym jest -
wspomnienie.


Ksiega nie istnieje.

>>Nowy wpis