Jeste 37411 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1177.Oby by zimny albo gorcy! A tak, skoro jeste letni i ani gorcy, ani zimny, chc ci wyrzuci z mych ust(Ap 3,14-16).

w. Jan Pawe II

www.youtube.com/watch?v=BxhqczxvETc

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1176.AVE MARIA by Leo Rojas - SOUL BIRD

www.youtube.com/watch?v=6ftcM9caQo8

Maryjo, mdl si za nami! Na progu lata i wakacji polecamy Tobie szczeglnie studentw, modzie i dzieci!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1175.Synostwo Boe chrzecijan

Albowiem wszyscy ci, ktrych prowadzi Duch Boy, s synami Boymi.Nie otrzymalicie przecie ducha niewoli, by si znowu pogry w bojani, ale otrzymalicie ducha przybrania za synw, w ktrym moemy woa: "Abba, Ojcze!". Sam Duch wspiera swym wiadectwem naszego ducha, e jestemy dziemi Boymi.Jeeli za jestemy dziemi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a wspdziedzicami Chrystusa, skoro wsplnie z Nim cierpimy po to, by te wsplnie mie udzia w chwale.

Przeznaczenie do chway

Sdz bowiem, e cierpie teraniejszych nie mona stawia na rwni z chwa, ktry ma si w nas objawi.Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia si synw Boych. Stworzenie bowiem zostao poddane marnoci - nie z wasnej chci, ale ze wzgldu na Tego, ktry je podda - w nadziei,e rwnie i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczy w wolnoci i chwale dzieci Boych.Wiemy przecie, e cae stworzenie a dotd jczy i wzdycha w blach rodzenia.
Lecz nie tylko ono, ale i my sami, ktrzy ju posiadamy pierwsze dary Ducha, i my rwnie ca istot swoj wzdychamy, oczekujc - odkupienia naszego ciaa. W nadziei bowiem ju jestemy zbawieni. Nadzieja za, ktrej [spenienie ju si] oglda, nie jest nadziej, bo jak mona si jeszcze spodziewa tego, co si ju oglda?.Jeeli jednak, nie ogldajc, spodziewamy si czego, to z wytrwaoci tego oczekujemy.Podobnie take Duch przychodzi z pomoc naszej saboci. Gdy bowiem nie umiemy si modli tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia si za nami w baganiach, ktrych nie mona wyrazi sowami.Ten za, ktry przenika serca, zna zamiar Ducha, [wie], e przyczynia si za witymi zgodnie z wol Bo.
Wiemy te, e Bg z tymi, ktrzy Go miuj, wspdziaa we wszystkim dla ich dobra, z tymi, ktrzy s powoani wedug [Jego] zamiaru.Albowiem tych, ktrych od wiekw pozna, tych te przeznaczy na to, by si stali na wzr obrazu Jego Syna, aby On by pierworodnym midzy wielu brami. Tych za, ktrych przeznaczy, tych te powoa, a ktrych powoa - tych te usprawiedliwi, a ktrych usprawiedliwi - tych te obdarzy chwa.

Hymn wdzicznoci

C wic na to powiemy? Jeeli Bg z nami, kt przeciwko nam? (Rz 8,14-31).

Serce Jezusa, krlu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiuj si nad nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1174.Tak dugo, jak brak nam bdzie wiary ywej, brakowa bdzie owocw, ktre ona wydaje, serce ludzkie w dalszym cigu bdzie obumiera i widn.

Prosz si bardzo poleca Najsodszemu Sercu Jezusa i z ufnoci bez granic spoczywa w tym ognisku miosierdzia.

Bg wybiera sobie, wedug mdroci niezbadanych wyrokw swoich, chwile do dania aski.

(w. Rafa Kalinowski (1835-1907) ).

Serce Jezusa, rdo ycia i witoci, zmiuj si nad nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1173.Boy szalecy. Niezwyke losy polskich mistykw. Wincenty aszewski

https://wydawnictwofronda.pl/ksiazki/bozy-szalency

Wincenty aszewski przedstawia tych, ktrzy mieli najwikszy wpyw na dzieje Polski i losy wiata. Cichych i tajnych wsppracownikw Pana Boga. Mistykw, ktrzy zmienili bieg historii. Ktrzy wci j zmieniaj.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1172.Magnificat anima mea Dominum, Kantyk Maryi

www.youtube.com/watch?v=7d3CgE3K56o

Matko Boa Rokitniaska, mdl si za nami! Serce Jezusa, w onie Matki Dziewicy przez Ducha witego utworzone, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1171.Cae cierpienie dzisiejszego wiata zaczyna si w domach. Nie mamy czasu nawet na to, by spojrze na siebie nawzajem, by porozmawia, nacieszy si czyj obecnoci.

Jakakolwiek jest nasza wiara, musimy przebacza, jeeli prawdziwie chcemy kocha, Szczeglnie z naszych domw musimy uczyni centra wspczucia i nieskoczonego przebaczenia.

Troskliwo jest pocztkiem wielkiej witoci. Jeli nauczysz si sztuki mylenia o innych, bdziesz si stawa coraz bardziej podobny do Chrystusa, poniewa Jego Serce byo agodne i zawsze myla o innych.

Pokj rozpoczyna si od dania zwykego przykadu ycia. Rozpoczyna si od umiechu.

(w. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)).


Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiuj si nad nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1170.Pomys ze szkolnym Dekalogiem jest "niewtpliwie ewenementem w skali kraju".

Na piciu szkoach w podkarpackiej gminie Tuszw Narodowy ( miejscowo koo Mielca) zostay zamontowane kamienne tablice z dekalogiem. Marmurowe tablice przypominaj te biblijne nalece do Mojesza. To reakcja na zo, ktre wdziera si do naszego kraju, ale i naszej maej ojczyzny – powiedzia Andrzej Gaz, wjt gminy.

Te tablice s reakcj na to, co dzieje si na wiecie i w Polsce – wskazywa, dodajc, e „dzi cae narody odchodz od Boga”.

Dlaczego na szkoach? To miejsca najbardziej widoczne, a dzieciom – i nie tylko – naley wpaja odpowiednie wartoci – tumaczy.
– eby uczniowie mieli je przed oczyma. Uczniowie, nauczyciele, ale i my wszyscy. I ebymy yli wedug tych przykaza. To by wanie ten cel.

www.youtube.com/watch?v=VfLlziv9eH8

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, ktrzy Ci wzywaj, zmiuj si nad nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1169.„Jezu, niech Twoje Serce bdzie dla mnie si w walce, podpor w saboci, wiatem i przewodnikiem w ciemnoci, uzupenieniem w moich brakach, uwiceniem moich intencji i dziaa." (w. Magorzata Alacoque).

Jezu, ufam Tobie!.Serce Jezusa, z ktrego peni wszyscymy otrzymali, zmiuj si nad nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1168.Kamstwo zwycia si prawd, nienawi mioci, azo dobrem.

Jezus Chrystus dokona ostatecznego idefinitywnego zwycistwa nad wszelkim zem, pozwalajmy Mu wic, aby przez nasz modlitw, sakramenty, autentyczne ycie wiar i ewangelizacj Jego zwycistwo uobecniao si wnas iprzez nas (…).(ks. Mieczysaw Piotrowski TChr).

Serce Jezusa, wszelkiej chway najgodniejsze, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1167.Modlitwa dow. Michaa Archanioa (wersja skrcona modlitwy Leona XIII)

wity Michale Archaniele, Ksi iWodzu zastpw anielskich, przybywaj napomoc ludziom zagroonym przez moce ciemnoci. Zostalimy stworzeni naobraz Boga, odkupieni yciem, mierci izmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, aprzez chrzest stalimy si wityni Ducha witego. Upro nam ask wiernoci, bymy tejgodnoci wsobie strzegli, nawet wnajciszych pokusach szataskich.
WTobie, wity Michale, Koci ma swego Stra iObroc.
Ty prowadziszochrzczonych doniebieskiej szczliwoci. Bagaj Boga, DawcPokoju, aby zniweczymoc szatana, siewcy zamtu inie dozwoli mu trzyma ludzi wniewoli grzechu, ani szkodzi Kocioowi. Obroco chway Najwyszego! Zanie nasze proby doBoga iwyjednaj nam Jego miosierdzie. Amen.
Najwitsze Serce Jezusa,zmiuj si nadnami!Niepokalane Serce Maryi,bd naszym ratunkiem!wity Michale Archaniele,mdl si zanami!

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1166.O RZECZACH OSTATECZNYCH

Tu na ziemi panuje tyle nieszcz, tyle za fizycznego i moralnego. W niebie tego wszystkiego za nie bdzie. "Nie bd akn (wici w niebie) ani pragn wicej, ani na nich soce przypadnie, ani adne gorco". "I otrze Bg wszelk z z oczu ich; a mierci dalej nie bdzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleci wicej nie bdzie". (Apok. 7, 16 i 21, 4). (…).

Kiedy wic dusza posidzie Boga, a z Nim nadmiar szczcia, naturalnie, e ju od Boga nie bdzie si moga oderwa. Zrozumie, e Bg jest wanie tym szczciem, za ktrym zawsze gonia i nigdzie go znale nie moga, zrozumie, e wszelkie inne szczcie poza Bogiem, np. przez grzech uzyskane, ani w porwnaniu ze szczciem posiadania Boga i nie moe, wic te na wieki przylgnie do Boga i nigdy si od Niego przez grzech nie oderwie.

http://www.ultramontes.pl/sieniatycki_dogmatyka_9.htm

(DOGMATYKA KATOLICKA ,PODRCZNIK SZKOLNY
KS.DRMACIEJSIENIATYCKI Krakw 1930).

Abymy nigdy nie ulegali pokusie,e mona bez Boga stworzy raj na ziemi.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie wiata, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1165.piewajmy hymny triumfu...

piewajmy hymny triumfu
I sawmy dzisiaj z radoci
Zwycistwo Boych wyznawcw
Nad lkiem, blem i mierci.

Jak Chrystus hab okryci,
Samotni wobec cierpienia,
Odwanie znieli mczestwo,
Bo uwierzyli mioci.

Odchodzc z ziemi w udrce,
Wyznali mnie przed wiatem,
e Bg jest dobrem najwyszym
I On im ycie przywrci.

A teraz patrz w oblicze
Swojego Mistrza i Zbawcy,
Gdy On im bram otworzy
Krlestwa wiecznej wiatoci.

Niech mka sug Ewangelii
Umocni wiar Kocioa,
A nam wyjedna obmycie
W oywczej krwi Barankowej.

Wielbimy Ciebie, Wszechmocny,
Za wiadkw Twojej wielkoci;
Majestat, cze i podzika
Niech bdzie Trjcy Najwitszej. Amen.

(Hymn-Jutrznia, 12.06.)

Niech mka sug Ewangelii, umocni wiar Kocioa…
Czytaam ( nie podam rda, bo niestety, nie pamitam kto to powiedzia- kto z wielkich witych) , e w Czasach Ostatecznych ludzie nie bd wypuszczali kapanw z konfesjonaw bo tak bardzo kady bdzie chcia si wyspowiada.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miosierdzia, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1164.Ks Dominik Chmielewski - Sens Mszy witej

www.youtube.com/watch?v=_4cFntoPeTU

Msza wita- najwaniejsze „wydarzenie” we wszechwiecie.

Serce Jezusa, dobroci i mioci pene, zmiuj si nad nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1163.Sigajmy do starych modlitewnikw – pikna modlitwa przed kad Mszw.

PRZEDWIECZNY BOE OJCZE!

Wzbudzam i cz moj intencj z tymi intencjami i uczuciami, jakimi przepeniona bya na Kalwarii Najwitsza Maryja Panna Matka Boleci i ofiaruj Ci t ofiar, ktr Twj Boski Syn zoy sam z siebie Tobie na krzyu, a teraz ma znw odnowi tutaj w niekrwawy sposb nu tym otarzu.

Czyni to w tym celu:
1. Aeby odda Ci o Boe, najwyszy hod czci i chway Tobie nalenej i uzna Twoje najwysze panowanie nad caym wiatem a nasz najzupeniejsz zaleno we wszystkim od Ciebie, Pana i Boga naszego, ktry jest jedynym i ostatecznym celem naszym.
1.Aeby podzikowa Tobie, o Boe, za niezliczone dobrodziejstwa, jakie z Twojej rki otrzymalimy.
3. Aeby przebaga Tw sprawiedliwo obraon przez nas licznymi grzechami naszymi i zoy Ci za nie godne Ciebie zadouczynienie.
4. Aeby wyprosi ask i miosierdzie dla siebie, dla wszystkich ludzi ucinionych i nieszczliwych, dla wszystkich biednych grzesznikw na caym wiecie i dla wszystkich dusz zmarych pozostajcych w czycu.


Jezu, ufam Tobie!. Serce Jezusa, gorejce ognisko mioci, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1162.Bg, modlitwa i praca- B. ks. Jerzy Popieuszko

Sprbujmy si dzisiaj wsplnie zastanowi, dlaczego praca w naszej Ojczynie czsto nie jest czynnikiem, ktry ubogaca, uszlachetnia czowieka. Co jest powodem, e kraj, ktry potrafi w przeszoci innym narodom przychodzi z pomoc, dzisiaj musi ton w dugach i wyciga rk po jamun? Dlaczego czowiek czsto tylko jest robotem, ktry ma obowizek wykonywa plany ukadane przez teoretykw, i to najlepiej, jeeli czyni to z zamknitymi ustami.

Myl, e powodw kady z obecnych mgby poda wiele. 1. Brak Boga. Chciano przez dziesitki lat, za wszelk cen, programowo, urzdowo wyczy Boga z przebudowy spoeczno-gospodarczej. A jeeli brak Boga, to i brak praw Boych, brak moralnoci chrzecijaskiej, zakorzenionej mocno i sprawdzonej w tysicletniej tradycji naszej Ojczyzny. Bg, modlitwa i praca w poczeniu ze sob pomagaj dopiero czowiekowi widzie sens jego ycia i trudu. Czowiek pracujcy ciko, bez Boga, bez modlitwy, bez ideaw bdzie jak ptak z jednym skrzydem drepta po ziemi. Nie potrafi si wzbi wysoko i zobaczy wikszych moliwoci, wikszego sensu bytowania na ziemi. Bdzie jak okaleczony ptak kry wkoo swojego dzioba..

(Fragment pochodzi z kazania wygoszonego 24 kwietnia 1983 r.).

Cigle aktualne. Serce Jezusa, rdo wszelkiej pociechy, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1161.Stosowny ubir do kocioa

Koci to nie plaa, gdzie wystawiamy swoje wdziki, a miejsce w ktrym spotykamy si z Bogiem w skupieniu oraz powadze, i o tym trzeba pamita nawet gdy na zewntrz jest 40 stopni C.

www.youtube.com/watch?v=KQjz3apxo3c

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1160.mier. Jak to co nieuniknione staje si tematem tabu.

www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-N7iYXSKqw0

Warto posucha. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1159.Maryja - Tajemnica Boego Miosierdzia

Maryja zostaa nam dana przez Jezusa jako nasza Matka, abymy mogli dowiadczy tej samej tajemnicy, co Ona; caej Jej tajemnicy. Kim jednake jest Maryja?. Ot jest Ona arcydzieem Boego miosierdzia; kobiet par excellence, arcydzieem stworzenia, arcydzieem Odkupienia, ktrego dokona Bg w Chrystusie, Umiowanym Synu Ojca. yjc w Maryi, moemy „skosztowa i zobaczy” miosierdzie Ojca. To przez Ni moemy go dowiadczy i przeywa je bardziej waciwie.(…).

A czy Boe miosierdzie nie jest tym, o czym w dzisiejszych czasach powinnimy przypomina sobie przede wszystkim?. Bg jest „ bogaty w miosierdzie”. I wanie po to, bymy mogli odkry je na nowo i y nim na co dzie, arcydzieo tego miosierdzia zostao nam dane w osobie Maryi. Matka Niepokalana (…) jest T, ktra odpowiada na to miosierdzie aktem cakowitego i bezwarunkowego zawierzenia ; Maryja yje jedynie Ojcowskim miosierdziem.(…).
Najwitsza Dziewica Maryja zostaa nam dana,(…), jako Ta, ktrej gwnym zadaniem jest przeprowadzenie nas przez wsk, krlewsk bram, jak jest miosierdzie Ojca.
( Za - „Maryja - Tajemnica Boego Miosierdzia”- Marie-Dominique Philippe OP).

Niepokalane Serce Najwitszej Maryi Panny, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1158.Cielesne i duchowe Serce Jezusa

Biskup Pelczar dostrzega dwa aspekty Serca Jezusowego razem sprzone: serce cielesne i serce duchowe. "To wanie serce cielesne i duchowe Pana Jezusa – pisze w swoim dziele Naboestwo do NSJ – jest przedmiotem naszej czci i mioci, czyli naszego naboestwa, bo Serce cielesne samo przez si zasuguje na cze i mio najwysz, jako nierozdzielnie zczone z Bosk Osob, do ktrej si wszelka cze i mio odnosi; gwn za pobudk tej czci i mioci jest Serce duchowe, a przede wszystkim nieskoczona mio Sowa wcielonego – ta mio, ktrej najwspanialszymi pomnikami s bek, krzy, otarz i przybytek sakramentalny".

Wedug Jzefa Sebastiana Serce cielesne Pana Jezusa – ktre jest czstk Jego czowieczestwa – wskazuje przede wszystkim na Chrystusa historycznego, na Jego konkretne dzieo odkupienia, od bka do krzya, a zwaszcza na zadan ran boku. Natomiast duchowe Serce Jezusa przesuwa akcent na mio Bo w Jezusie Chrystusie w stosunku do ludzi, nie tylko w pojciu historycznym, ale mio obecn tu i teraz , mio miosiern, zbawcz dla wszystkich. W tym znaczeniu – mwi w. Jzef Sebastian – Najwitsze Serce Jezusowe jest wityni Bstwa, tronem aski, stolic miosierdzia, rdem ycia Boego na ziemi, szko cnt, skarbnic darw.
( Za – Rozmiowany w Boym sercu w. Jzef Sebastian Pelczar. Siostry Sercanki).

Jezu, cichy i pokornego Serca , uczy serca nasze wedug Serca Twego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis