Jeste 46300 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1455.O NAJWITSZEJ MARYI PANNIE i Szkaplerzu Karmelitaskim - Kazanie, Ks. Dawid Pietras

Kazanie wygoszone do modziey podczas Oazy wakacyjnej w Tylmanowej A.D. 2013.

www.youtube.com/watch?v=cSB-GX-EQBM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1454.Boe Wielki dopom mi jestem w yciowym potrzasku jest i le myli ze nawet ze po co yje walcze z tym .Boe przez zasugi Jezusa Ratuj mnie jeli zechcesz moesz mnie wysucha czy zechcesz Jezu mi pomc wrci do poprzedniej pracy DPS gdzie mogem si spenia czy dobrze by mi byo zaoy firme ja juz sam niewiem w straszliwym lku zy ma mnie w szponach niewiem co dobrze robi a co zle w Jzefie wstaw wraz Maryja za mn w godzinie grozy mojej o jak pacze te po stracie mej ukochanej matki Magorzaty pom mi rozwiza mj dramat ratuj teraz w yciu i przy mierci. Prosze o modlitw ja te bd pamita w modlitwach za tych co sie modl za mnie.Amen

1453.Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczliwy czowiek, ktry si do Niego ucieka.

Dominikanie ~ Psalm 34

www.youtube.com/watch?v=-FjKXi_a6Ac

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1452.Matko Szkaplerza witego!

www.youtube.com/watch?v=gEFyjIZsQLg

Krlowo Karmelu, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1451.Nowenna do Matki Boej Szkaplerznej

https://sanctus.pl/index.php?grupa=44&podgrupa=270&doc=207Dzisiaj 3 dzie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1450.FATIMA - 10 faktw na temat Fatimy, o ktrych zbyt czsto zapominasz

Zaledwie 10-letnia Hiacynta bya dziewczyn nad wyraz dojrza. Posiadaa prorocze wizje i wiele prywatnych objawie. Sowa wypowiedziane przez Hiacynt ukazuj te gbi jej duszy w obliczu moralnego upadku wiata. Oto jedne z jej ostatnich sw:

-Grzechami prowadzcymi najwicej dusz do pieka s grzechy cielesne.
- Aby by czystym na ciele konieczne jest utrzymanie czystoci. By czyst na ciele to znaczy strzec niewinnoci. A by czyst na duszy to znaczy nie grzeszy, nie oglda tego, czego nie powinno si widzie, nie kra, nie kama, mwi zawsze prawd, take wtedy, gdy nas to wiele kosztuje.
- Mody, ktre nadejd, bd bardzo obraa Pana. Osoby, ktre su Bogu, nie mog i za gosem mody. W Kociele nie ma zmiennych md. Jezus jest zawsze ten sam.
- Lekarzom brak wiata i wiedzy, by leczy chorych, bo brak im mioci Boga.
- Ksia powinni zajmowa si tylko sprawami Kocioa. Ksia powinni by czyci, bardzo czyci. Nieposuszestwo kapanw i zakonnikw wobec ich przeoonych i wobec Ojca witego bardzo obraa Jezusa.
- Aby by zakonnic, trzeba by bardzo czyst dusz i ciaem.
- Wiele jest niedobrych md; nie podobaj si one Jezusowi, nie s Boe.
- Spowied jest sakramentem miosierdzia. Dlatego trzeba zblia si do konfesjonau z ufnoci i radoci. Bez spowiedzi nie ma zbawienia.

https://gloria.tv/article/tGx6sKBjKue611Lq7ZNKTTBhV

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1449.Alicja Lenczewska -wiadectwo


nr 83 pn. 19 V 86, g.23:30
+ Bd ze Mn take podczas snu. Bd czuwa przy tobie. Uwiadamiaj sobie zawsze, e rzeczywicie jestem z tob zawsze i wszdzie. Powinno ci to napawa radoci i pokojem.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1448.Szkaplerz Najwitszej Maryi Panny z Gry Karmel.

www.youtube.com/watch?v=Q2IO5uh9PGA

Krlowo Karmelu, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1447.Czym jest Koci?-
Jzef Sebastian Pelczar


Koci jest zarazem jakby drug Bogarodzic, bo on cigle rodzi Chrystusa dla wiata i daje Go nam codziennie; lecz jest take nasz Matk, bo nas rodzi do ycia wiary. Kiedy nas rodzi? Na chrzcie w., gdy nas czyni dziemi Boymi.

Koci wypenia rwnie wszystkie obowizki Matki. On nas karmi. Czym? Chlebem sowa Boego i chlebem Ciaa Paskiego. On bowiem ten podwjny chleb przygotowuje przez swoje sugi, zastawia nim wity st i zaprasza do niego swe dzieci. On nas poi wod aski, ktr czerpie z siedmiu krynic, powierzonych jego szafarstwu, to jest z siedmiu sakramentw. On na chrzcie w. odziewa nas szat niewinnoci, a t szat, podart lub splamion, naprawia lub oczyszcza w Sakramencie Pokuty. On nas uczy prawdy Boej i prawa Boego, ktre pod swoj opiek nieskaenie przechowuje, nieomylnie ogasza i niezachwianie broni przez wykrtami rozumu i szalestwami namitnoci. Duszom idcym do Boga wskazuje drog zbawienia i doskonaoci i wspiera je na tej drodze.(…).

On wprowadza pokj w serce czowieka, zgod w rodziny, porzdek w spoeczestwo. On wszystkie narody zbiera w jedn wielk rodzin i niesie przed nimi chorgiew prawdziwej wiedzy i prawdziwej wolnoci; sowem, on wszystko uszczliwia, podnosi i uszlachetnia, podobny do soca, ktre we wszystkie strony le swe bogie promienie.(…).

Co wicej, ta Matka nie zapomina i o tych, ktrzy si urodzili w ciemnociach bawochwalstwa lub bdu; ona i do nich le swoje sugi z pochodni Ewangelii, by im przynie wiato i ycie, bo serce tej Matki jest tak wielkie, e pragnie nim obj cay wiat i wszystkich ludzi zgromadzi w swoim domu.

Koci wreszcie opiekuje si nami po macierzysku, bo kady krok naszej wdrwki otacza swoj opiek, a nawet w chwili mierci przyjdzie do naszego oa, by nas wyprawi w dalek drog. Kiedy za spoczniemy w mogiach, on te mogiy otoczy poszanowaniem, a o naszych duszach bdzie pamita w witej Ofierze.

O Kociele katolicki, jake dobr Matk jeste! Rozwaajc twoj mio i opiek, trudno nie zawoa z prorokiem:Jeruzalem– Kociele katolicki –jeli zapomn o tobie, niech [o mnie]zapomni moja prawica. Niech jzyk mi przyschnie do podniebienia, jeli nie bd pamita o tobie(Ps 137, 5-6).

Jzef Sebastian Pelczar; ycie Duchowe; t2, Wyd. w. Stanisawa BM; Krakw 2012

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1446.Benedykt XVI: Na przelew krwi Bg odpowiada krwi swojego Syna -5 lipca 2005 ( fragmenty)

W przeszoci pierwsza niedziela lipca zwizana bya z naboestwem do Najdroszej Krwi Chrystusa. Kilku moich czcigodnych poprzednikw zatwierdzio to naboestwo, a b. Jan XXIII w Licie apostolskimInde a primis(30 czerwca 1960 r.) wyjani jego sens i zaaprobowa litani. (…).

Drodzy bracia, napisane jest w Ksidze Rodzaju, e krew Abla, zabitego przez swego brata Kaina, gono woa z ziemi do Boga (por. 4, 10). Niestety, tak jak w przeszoci, dzi rwnie sycha to woanie, bo ludzka krew wci jest przelewana na skutek przemocy, niesprawiedliwoci i nienawici. Kiedy ludzie pojm, e ycie jest wite i naley wycznie do Boga? Kiedy zrozumiej, e wszyscy jestemy brami? Na rozlegajce si we wszystkich czciach ziemi woanie, spowodowane przez przelew krwi, Bg odpowiada krwi swego Syna, ktry za nas odda ycie.

Chrystus na zo odpowiedzia nie zem, lecz dobrem, swoj nieskoczon mioci. Krew Chrystusa jest rkojmi wiernej mioci Boga do ludzkoci. (…).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1445.Jim Caviezel w hodzie Maryi (2019)- Warto posucha!

www.youtube.com/watch?v=3PKt-Ylux-U


Zdrowa Maryjo aski pena….Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1444.Gboka wi z Maryj da ci pene bezpieczestwo !


www.youtube.com/watch?v=TrvKi32YSCI

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1443.Modlitwa do witego Piotra Apostoa

wity Piotrze, Rybaku, Bg ci wezwa, by d i sieci porzuci, a teraz chwa janiejesz, trzymajc klucze niebieskie. Za mio mnie wyznan i za gorliwe wiadectwo kierujesz caa owczarni obmyt w Pana mioci. Upade, ale przez ask Opok jeste Kocioa, przez Ciebie trwa on na wieki i adna moc go nie zniszczy. Jak Tobie Chrystus obieca, dla wszystkich mistrzem si stae, umacniasz wiar swych braci i sowa ycia zwiastujesz. O, zjednocz ca owczarnie, niech wyda owoc stokrotny. Od ciosu wroga j obro i wska jej wieczne pastwiska. Niech bdzie cze Chrystusowi, a Ty za nami Go bagaj, aby nam pozwoli z weselem przekroczy bram niebiesk. Amen.
w. Piotrze Apostole – mdl si za nami.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1442.wity proboszcz z Ars zwyk by mawia: “Kapastwo to mio Serca Jezusowego”

To wzruszajcewyraenie pozwala nam nade wszystko przywoa z sympati i uznaniem ogromny dar, jaki stanowi kapani nie tylko dla Kocioa, lecz take dla samej ludzkoci. Myl o tych wszystkich ksiach, ktrzy chrzecijanom i caemu wiatu przedstawiaj pokorn i codzienn propozycj sw i gestw Chrystusa, starajc si do Niego przylgn swymi mylami, wol, uczuciami i stylem caego swego istnienia. Jake nie podkreli ich trudu apostolskiego, niestrudzonej i ukrytej suby, ich mioci pragncej by uniwersaln? C powiedzie o odwanej wiernoci tak wielu kapanw, ktrzy take pord trudnoci i nieporozumie pozostaj wierni swemu powoaniu: by by “przyjacimi Chrystusa”, szczeglnie przez Niego powoanymi, wybranymi i posanymi?

List Benedykta XVI do kapanw na Rok Kapaski ( fragment).

Maryjo, Matko Kapanw, w ten dzie szczeglnie polecamy Tobie wszystkich Kapanw pracujcych na naszej Polskiej Ziemi!.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1441.Jezu cichy i serca pokornego,

Uczy serca nasze wedug serca Twego!

Jakub Blycharz: Do Serca Jezusowego

www.youtube.com/watch?v=qa-MpSReuZk

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1440.1000 Koronek za Kapanw

Modzi mwi, e chc modli si za kapanw, ktrzy pomagaj im na co dzie, ale rwnie o tych, ktrzy potrzebuj modlitewnej pomocy.

https://radom.gosc.pl/doc/5681315.1000-Koronek-za-kaplanow

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1439.Mistyczne Miasto Boe - cay audiobook- prawie 20 godzin!

www.youtube.com/watch?v=nOPdXYOx-Ts

Pikne nagranie ku czci Maryi!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1438.Modlitwa za ksidza

Panie Jezu,
Ty kazae swoim Apostoom,
by na caym wiecie gosili
Twoj Ewangeli, by rozgrzeszali
i podczas kadej Mszy w.,
a do Twojego przyjcia,
gosili Twoj mier i zmartwychwstanie.
Wiem, Panie,
jak bardzo kochasz swoich kapanw.
Dzikuj Ci za ksidza ...........
Dzikuj za to, e gosi nam Twoj nauk,
e w Twoim imieniu nam przebacza,
e rozdaje nam Twoje Ciao.
Niech On bdzie kapanem
wedug Twego Serca.
Niech bdzie mdry i wity.
przytul Go z mioci
jak Jana do swego serca, a my modlitw
bdziemy podtrzymywa Jego rce.


W tych trudnych czasach dla Kocioa podtrzymujmy sercem i modlitw kade rce kapaskie. Maryjo, Matko Kapanw, mdl si za Nimi!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1437.Ave Maria – Bach

www.youtube.com/watch?v=hK0evyoPj2M

Ave Maria-- Cline Dion

www.youtube.com/watch?v=ek9LKDjgshU


Ave Maria!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj. Czuwaj, Maryjo nad nami wszystkimi!. Dobrej, upalnej, afrykaskiej :) nocy.Dobranoc.

1436.What a Wonderful World - Susan Boyle

www.youtube.com/watch?v=_zUREGYZNiA

Wakacje, lato, rado, zachwyt piknem Boego stworzenia !.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis