Jesteś 33797 osobą odwiedzającą księgę.

Powrót do strony>>Nowy wpis


Księga Gości parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie


959.Trzeba nam wielkiej wiary, że nasze zaangażowanie duchowe i apostolskie jest ważne dla całego Kościoła. Pobożni chasydzi mówią: „kiedy modli się jeden człowiek – cała ludzkość się modli”. Mistycy chrześcijańscy mówią identycznie. Potrzeba nam takiej właśnie, mistycznej postawy. Karl Rahner SJ powiedział, że chrześcijanie XXI wieku będą mistykami, albo nie będzie ich wcale.( O. Józef Augustyn ).

„Ilekroć będziesz modlił się na ziemi, ja będę modlił się wraz z tobą”.(św. Charbel).

Trzeba nam wielkiej wiary...Módlmy się, pamiętając, że wspierają nas święci . Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

958.O DUCHU ŚWIĘTY
PRZYJMIJ NASZE UWIELBIENIE
PRZEZ NIEPOKALANE SERCE MATKI BOŻEGO SŁOWA KTÒRA Z WIELKĄ POKORĄ I ODDANIEM OTWORZYŁA SIĘ NA CIEBIE!

O STWORZYCIELU DNIA WCZORAJSZEGO...
DZISIEJSZEGO...
JUTRZEJSZEGO...
KAŻDEGO
P R Z Y J D Ź!

NIECHAJ RADOŚĆ SPOTKANIA
Z CHRYSTUSEM W EUCHARYSTII
JAK NAJPIEKNIEJSZA WOŃ ROZNOSI SIĘ TAM WSZĘDZIE GDZIE NAS POSYŁASZ I KAŻESZ TRWAĆ Z WIARĄ NADZIEJĄ I MIŁOŚCIĄ!

NIECHAJ DAR KAŻDEGO DNIA
I W NIM CODZIENNE ZWIASTOWANIE ZBAWCZEGO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
DODAJE NAM TWEGO DUCHA
ABYŚMY MOGLI "RODZIĆ"
CHOĆ MAŁE GESTY DOBROCI
I W NICH OPOWIADAĆ ŚWIATU
Z POKORĄ I WDZIĘCZNOŚCIĄ JAK DOBRY JEST BÒG W TRÓJCY JEDYNY!

DUCHU ŚWIĘTY BOŻE
NIECHAJ CHRYSTUS PAN KRÒLUJE W NAS I POPRZEZ NAS
TERAZ I NA WIEKI.
AMEN!

957.BĄDŹ UWIELBIONY DUCHU ŚWIĘTY!
W TOBIE NASZA MOC, POKÒJ I POCIESZENIE!
PRZYJMIJ TO OTO PRAGNIENIE TRWANIA I PRZEBYWANIA W TOBIE I Z TOBĄ!
SZCZEGÒLNIE KIEDY DRĘCZY NAS
NOC I CIEMNOŚĆ
JESTEŚ NAM BARDZO POTRZEBNY!!!!
OGARNIJ WSZYSTKIE DZIENNE SPRAWY
I OKRYJ KAŻDĄ CHWILĘ BOŻYM MIŁOSIERDZIEM!
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY
OTWÒRZ SERCA TWOICH WIERNYCH
I POMÓŻ ODCZUĆ NASZEJ WIERZE
I WIERZYĆ NIUSTANNIE
JAK BARDZO JESTEŚMY UMIŁOWANI
PRZEZ BOGA OJCA W CHRYSTUSIE JEZUSIE!
BĄDŹ UWIELBIONY
TERAZ I NA WIEKI WIEKÒW. AMEN.

956.Wyciszenie

www.youtube.com/watch?v=gXdvBtZ7X-E

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. :). Z Maryją.

955.Benedykt XVI - Radość Wiary.

Tak,wierzę, że świat i moje życie
Nie są dziełem przypadku,
Lecz ich źródłem są wieczny Rozum i wieczna Miłość,
Zostały stworzone przez Boga Wszechmogącego.

Tak, wierzę, że w Jezusie Chrystusie,
W Jego Wcieleniu,
W Jego krzyżu i zmartwychwstaniu
Objawiło się oblicze Boga.

Tak, wierzę, że Duch Święty
Daje nam słowo Prawdy
I oświeca nasze serca.

Wierzę, że w komunii Kościoła
Wszyscy tworzymy z Panem jedno ciało
I w ten sposób idziemy ku zmartwychwstaniu
I życiu wiecznemu.

Matko Boża Ostrobramska, Matko Miłosierdzia, módl się za nami, czuwaj nad naszą wiarą. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

954.ŚW. ALBERT WIELKI

Jednym z najwybitniejszych mistrzów teologii średniowiecznej jest św. Albert Wielki. W historii nazywany jest «wielkim» (magnus), co wskazuje na rozmach i głębię jego nauki, którą łączył on ze świętością życia. (...)

Patrząc na tytuły jego licznych dzieł zdajemy sobie bowiem sprawę, że jego wiedza była nadzwyczajna, wielostronne zainteresowania sprawiły, że zajmował się nie tylko filozofią i teologią, jak jego współcześni, ale również każdą inną wówczas znaną dyscypliną, od fizyki do chemii, od astronomii do mineralogii i od botaniki do zoologii. (…).

Przede wszystkim św. Albert ukazuje, że między wiarą i nauką nie ma sprzeczności, (…). . Człowiek wiary i modlitwy, jakim był św. Albert Wielki, może spokojnie oddawać się studium nauk przyrodniczych i czynić postępy w poznaniu mikro- i makrokosmosu, odkrywając prawa rządzące materią, ponieważ wszystko to pogłębia pragnienie i miłość Boga. Biblia mówi nam o stworzeniu jako pierwszym języku, którym Bóg — najwyższa inteligencja — wyjawia nam coś o sobie. Księga Mądrości stwierdza na przykład, że zjawiska przyrodnicze, wielkie i piękne, są jak dzieła artysty, toteż przez analogię możemy dzięki nim poznać Sprawcę stworzenia (por. Mdr 13, 5). Cytując znaną w Średniowieczu i Odrodzeniu metaforę, możemy przyrównać świat przyrody do księgi napisanej przez Boga, którą odczytujemy z różnych punktów widzenia nauki.(…).

Dobrze to zrozumiał wielki astrofizyk naszych czasów Enrico Medi, którego proces beatyfikacyjny jest w toku, a który pisał: «O wy, tajemnicze galaktyki (...), widzę was, liczę, pojmuję, studiuję i odkrywam, zagłębiam się w was i tworzę zbiory. Z waszego światła tworzę naukę, z ruchu — mądrość, a z gry olśniewających kolorów — poezję; biorę was, gwiazdy, w moje dłonie i z drżeniem w jedności mojego bytu wznoszę was powyżej was samych, w modlitwie ofiaruję was Stwórcy, którego tylko za moim pośrednictwem wy, gwiazdy, możecie wielbić» (Dzieła. Hymn na cześć stworzenia).

Św. Albert Wielki przypomina nam, że naukę i wiarę łączy przyjaźń i że powołanie do badania przyrody może być dla uczonych autentyczną i fascynującą drogą do świętości

Drodzy bracia i siostry, prośmy Pana, aby w świętym Kościele nie zabrakło nigdy uczonych, pobożnych i mądrych teologów, takich jak św. Albert Wielki, i aby pomógł każdemu z nas przyswoić sobie «formułę świętości», którą on realizował w swoim życiu: «Wszystko chcę chcieć na chwałę Boga, jak Bóg wszystko chce chcieć na swą chwałę», to znaczy utożsamiać się zawsze z wolą Bożą, by wszystko chcieć i czynić jedynie i zawsze na Jego chwałę. (Benedykt XVI).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

953.DUCHU ŚWIĘTY BOŻE
DZIĘKUJĘ ŻE JESTEŚ!
DZIĘKUJĘ ZA TWOJĄ POKORNĄ I WIERNĄ OBECNOŚĆ!
DZIĘKUJĘ ZA MODLITWĘ KTÓRĄ WKŁADASZ W USTA TRĘDOWATYM W DZISIEJSZEJ EWANGELII :
"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami."
TEŻ TAK SAMO WOŁAMY Z WIARĄ TEGO KTÒRY WRÓCIŁ
ABY TOBIE PODZIĘKOWAĆ!

DUCHU ŚWIĘTY
WLEJ DO NASZYCH SERC POKORNE POSŁUSZEŃSTWO
ABYŚMY BIEGNĄC DO KAPŁANA
OTRZYMALI W KONFESJONALE
OCZYSZCZENIA Z TEGO WSZYSTKIEGO
CO BLOKUJE W NAS PRZEPŁYW ŁASKI!

WSZYSTKO BOWIEM MOŻEMY
JEŚLI JESTEŚMY W CHRYSTUSIE!

DUCHU ŚWIĘTY
ROZPAL W NASZYCH SERCACH
OGIEŃ WDZIĘCZNIŚCI
ABY KAŻDA CHWILA DNIA I ŻYCIA
BYŁA PRZEDŁUŻENIEM EUCHARYSTII,
ABY KAŻDA CHWILA BYŁA ZANURZONA
W ZBAWIENNEJ MĘCE CHRYSTUSA
I W JEGO CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU!
"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami."...
"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami."...
"Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami."...

952.Trochę humoru...

Ksiądz poinformował parafian, że w następnym tygodniu planuje wygłosić kazanie o grzechu kłamstwa:
– Aby lepiej zrozumieć moje kazanie, proszę Was o przeczytanie rozdziału 17, z Ewangelii św. Marka.
Tydzień później, podczas niedzielnej mszy na kazaniu, poprosił aby Ci wszyscy, którzy przeczytali ten rozdział podnieśli rękę do góry. Wszyscy obecni podnieśli rękę.
Ksiądz uśmiechnął się i mówi:
– Księga św. Marka ma tylko 16 rozdziałów, teraz więc będę kontynuował kazanie o kłamstwie...

*
Pewien człowiek spowiadał się następująco:
– Dużo przeklinałem, ale dużo się modliłem – to się wyrównuje. Dużo piłem, ale dużo pościłem – też się wyrównuje. Dużo kradłem, ale wiele rozdałem ludziom – znowu się wyrównuje.
W tym momencie spowiednik stracił cierpliwość i powiedział :
– Pan Bóg cię stworzył, a diabeł zabierze do piekła – to też się wyrównuje!

*
Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których człowiek nie powtórzy.

*
Znanym drapieżnikiem leśnym jest drapichrust.

*
Obok grobów smutnych i zaniedbanych stały groby tętniące życiem.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. :). Z Maryją.

951.DUCHU ŚWIĘTY
BĄDŹ UWIELBIONY!
TCHNIJ BOŻĄ MĄDROŚCIĄ W TWÒJ LUD!
PRZYGARNIJ NAS DO TWEGO SERCA ROZPALONEGO OGNIEM BOŻEJ MIŁOŚCI
I NAUCZ NAS MIŁOSIERDZIA.

PRZYJMIJ WIARĘ
I PROSTOTĘ TEJ OTO MODLITWY.
DO CIEBIE SIĘ UCIEKAMY I TOBIE CAŁKOWICIE ODDAJEMY!
TY JESTEŚ
PRAWDZIWYM STRÒŻEM SERC
I PRZENIKASZ WSZYSTKO CO JEST W NAS.
TRWAJ W NAS I OŚWIECAJ PRAWDĄ I MĄDROŚCIĄ SŁOWA.
TOBIE CHWAŁA
NA WIEKI WIEKÒW. AMEN

950.Niezłomna Polka na Kresach. Kim się urodziłam, tym będę umierać.

www.youtube.com/watch?v=mat0lFZpIXU

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

949.Teodor Studyta - uczmy się od mnichów.

Dla Teodora Studyty cnotą równie ważną jak posłuszeństwo i pokora jest philergia, czyli zamiłowanie do pracy, w którym widzi kryterium pozwalające ocenić osobistą pobożność: twierdzi, że człowiek gorliwie spełniający konkretne zadania, systematyczny w pracy, jest
taki sam w sprawach duchowych. Dlatego nie pozwala, żeby modlitwa i kontemplacja były dla mnicha pretekstem do unikania pracy, także pracy rąk, która według niego i zgodnie z całą tradycją monastyczną jest środkiem pozwalającym znaleźć Boga. (…).

Być może warto na koniec przypomnieć niektóre zasadnicze elementy doktryny duchowej Teodora. Miłość do wcielonego Pana i Jego widzialności w liturgii oraz w ikonach. Wierność wobec chrztu i życie w komunii Ciała Chrystusa, pojmowanej również jako komunia chrześcijan. Duch ubóstwa, umiarkowania, wyrzeczenia; czystość, panowanie nad sobą, pokora i posłuszeństwo, przeciwstawione prymatowi własnej woli, niszczącej więzi społeczne i pokój dusz. Zamiłowanie do pracy fizycznej i duchowej. Przyjaźń duchowa, rodząca się z oczyszczenia własnego sumienia, własnej duszy, własnego życia. Starajmy się stosować w praktyce to nauczanie, które rzeczywiście ukazuje nam drogę prawdziwego życia. ( Benedykt XVI).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

948.DUCHU ŚWIĘTY
BĄDŹ UWIELBIONY!
NAPEŁNIJ SERCA TWOICH WIERNYCH
WIARĄ, NADZIEJĄ, MIŁOŚCIĄ.
PRZYJMIJ KAŻDE UFNE ODDANIE,
DAJ ROZEZNANIE ŚWIĘTEJ WOLI OJCA
I NAUCZ ŻYĆ JAK CHRYSTUS!
BŁOGOSŁAW WYTRWANIEM W DOBRYM,
ODDAL NIEPRZYJACIELA,
BĄDŹ ŚWIATŁOŚCIĄ W CIEMNOŚCIACH ŻYCIA,
BĄDŹ RADOŚCIĄ W TRUDNOŚCIACH.
KRÒLUJ W NAS TWOJĄ OBECNOŚCIĄ
TERAZ I NA WIEKI WIEKÒW.
AMEN.

947.Moc modlitwy. Tego, co się stało, nie da się wyjaśnić po ludzku.

www.youtube.com/watch?v=G81IiP5Xl5U

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

946.Dlaczego kochasz Polskę? Młodzi Polacy o swojej Ojczyźnie.

www.youtube.com/watch?v=JvM2ZjRIX0g

Szara piechota - w wykonaniu dzieci ze szkoły muzycznej.

www.youtube.com/watch?v=3HgLvueSxSQ

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

945.Ojczyzno moja
ile Cię trzeba cenić!
Cóż Ci mogę dać?
Co ofiarować?
Przyjmij pokłon!
Przyjmij wierność ktòra tli się na obczyźnie!
Przyjmij tę nieustanną modlitwę dziedzictwo Ewangeli Świętej i Ojca naszych czasów:
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi, tej Ziemi!".
Bądź pozdrowiona moja ziemio święta!

944.Ojczyzno moja
pozdrawia Vie
me serce biało-czerwone!

Jestem...pamiętam...czuwam
....tak po polsi
choć nie w Polsce.

Tęsknie za Tobą!!!
...to takie ludzkie...
Przyjmij ofiare życia
i świadectwo WIARY....
krórej korzenie w Tobie
na ZAWSZE pozostaną!

943.Tu wszędzie jest moja Ojczyzna - w wykonaniu Anety Łasik

https://www.youtube.com/watch?v=0V_qfY5F3Xc

Poland is beautiful

https://www.youtube.com/watch?v=Qbu_FRg8vuU

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

942.Cześć polskiej ziemi, cześć - Pieśń Patriotyczna z okresu Powstania Listopadowego

Cześć polskiej ziemi, cześć,
Ojczyźnie naszej cześć,
Cześć Polsce, cześć !

Kto się jej synem zwie,
W kim Polska dusza wre,
Niech stanie w grono te
Pieśń chwały wznieść.

https://www.youtube.com/watch?v=UuZZCF1hln0

Pieśń narodziła się w okresie Powstania Listopadowego. Autorem tekstu, który wówczas liczył 26 strof, był Feliks Frankowski. Pierwotna melodia została zapożyczona z hymnu angielskiego. Utwór był niezwykle popularny, zarówno w wojsku, jak i wśród ludności cywilnej. Była także bardzo popularna w okresie po Powstaniu Listopadowym. W późniejszych latach nową melodię o charakterze fanfarowym do tych samych słów napisał Stefan Surzyński.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

941.„Módlcie się. Człowiek ,który się modli, przeżywa tajemnicę istnienia, a człowiek, który się nie modli, ledwie egzystuje”. „Siejcie na ziemi ziarna modlitwy, czci i miłości’.(św. Charbel).

Warto posłuchać , szczególnie w listopadzie. „Wpatrujemy się w to, co niewidzialne”.( Św. Paweł).

https://www.youtube.com/watch?v=OCKeVjrBte0

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

940.(Mdr 3,1-6.9)
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

Powrót do strony>>Nowy wpis


Księgi gości za darmo
(c) 2000-2007 by