Jeste 38351 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1236.Grzegorz Braun: Tajemnica Gietrzwadu - Matka Boa i jej plan dla Polski - Warto posucha!

40 lat przed Objawieniami Fatimskimi, Matka Boa ukazaa si w Gietrzwadzie. Jednak przesanie z 1877 roku wci jest mao znane i nie doczekao si szerokiego rdowego opracowania.

www.youtube.com/watch?v=SrY1EGnLypA

„Jake moemy pomija Gietrzwad!”
Maryjo. Krlowo Polski. Mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie:). Z Maryj.

1235.wita Maryjo, Matko Boa...

wita Maryjo, Matko Boa,
Ty wydaa nawiat prawdziwe wiato,
Jezusa, TwojegoSyna — Boego Syna.
Nawezwanie Boga oddaa si caa
itakstaa si rdem dobroci,
ktre zNiego wytryska.
Poka nam Jezusa. Prowad nas ku Niemu.
Naucz nas, jak Go poznawa ikocha,
abymy my rwnie mogli sta si
zdolni doprawdziwej mioci
iby rdami wody ywej
wspragnionym wiecie.

(Benedykt XVI- Deus caritas est).

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1234.Cyprian Kamil Norwid

DO NAJWITSZEJ
PANNY MARII
LITANIA - fragmenty
(...)
A ktra dziwnie, od rzeczy pocztku,
Ju w zamyleniu Jehowy poczta,
Jak Miosierdzia zard w samym wtku,
Jak wielki okres, jak tcza wygita
Przez cao-przestrze... ktra potem znowu
Jako naczynie-aski janiejca,
I teraz, wszego przyczyna odnowu,
Ilekro w siebie si zapatrzym sami -
Wci wygldana na sierpie miesica
Ku zagadzeniu pierworodnej zmazy -
Prze-dziwna Matko, Przedziwna trzy razy,
Mdl si za nami...
(…)
Wic Ty pod krzya stojca boleci,
Midzy kltwami rzeszy krwi plugawej,
Z ofiar w sercu wszechmocnie niewieci,
Najogromniejszej Poowico sprawy:
Podejmujca wzrokiem czoo Syna,
Gdy si ku gbce zatrutej nagina
Lub, przeamawszy moc nieprzyjaciela,
Spowiada w gr testament ustami,
Matko, a widz, eOdkupiciela,
Mdl si za nami...
(…)
Od rana prawdy stawszy si koysk,
Gdy, mk Syna nad mier wyniesiona,
Wowi gowtupotara lisk,
Wsp-wszechmoc bierzesz tam, w niebo-niesiona,
I wci rozrzewniasz si nad planetami...
Mona, askawa i Bogosawiona,
Mdl si za nami...
(...)
Kraju, co, jako Syna Twego szata,
Porozrywany na wiatrach ulata,
Ludu, co rodzi si z ez wyczerpniciem -
Co rozpoczyna mk nie-mowlciem,
A kona wieki i skona nie moe :
"Czemu opuci mi (woajc) Boe!"
Ludu - co wiata rozrzdza poow
I nie ma grobu ze swymi orami...
O! Matko dobra Ty, Polska Krlowo,
Mdl si za nami…


C. K. NORWID mia osobliwe naboestwo do Matki Boej. Litani napisa w kwietniu 1852 podczas lub tu po rekolekcjach wielkanocnych (...)
LITANIA jest kunsztown, gbok, poetyck parafraz Litanii Loretaskiej, wiernie powtarzajc 45 aktualnych w 1852 roku wezwa Maryjnych, poprzedzonych przez Norwida swego rodzaju 40 wersetowym prologiem i zakoczonych inwokacj "Kyrie-elejson".
Prawdopodobnie po raz pierwszy Litania ukazaa si drukiem w 30 numerze (Grodzisk Wielkopolski rok 1864) "Tygodnika Katolickiego" ksidza Aleksego Prusinowskiego.
Osiemdziesit lat pniej, w roku 1944,Karol Wojtya, papieJan Pawe II, recytowa Litani na uroczysto Matki Boej Niepokalanie Pocztej, na Akademii Maryjnej w czasie konspiracyjnych studiw teologicznych na Uniwersytecie Jagielloskim.(w/g Grzegorz cki "Jan Pawe II mionik krzya i Zmartwychwstania").

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1233.Nowenna do Matki Boej Czstochowskiej

Nowenna czyli dziewiciodniowa modlitwa przed obchodzon 26 sierpnia uroczystoci ku czci Matki Boej Jasnogrskiej,(...), trwa na Jasnej Grze. Poczwszy od 17 sierpnia, przez dziewi kolejnych wieczorw a do 25 sierpnia, o godz. 18.30 na Szczycie odprawiana jest Msza w. nowennowa.

MODLITWA DZIKCZYNIENIA

Za Twoje przybycie i obecno od szeciuset lat w cudownym Obrazie Jasnogrskim, – dzikujemy Ci, Matko Jasnogrska!
•Za liczne aski i cuda pynce odtd bez przerwy przez Twoje rce, – dzikujemy Ci, Matko Jasnogrska!
•Za Twoje przedziwne kierowanie dziejami Narodu, – dzikujemy Ci, Matko Jasnogrska!
•Za wiern opiek, ktr w Twoim Wizerunku otaczasz rzesze emigrantw, synw i crek Narodu polskiego na wszystkich kontynentach wiata, – dzikujemy Ci, Matko Jasnogrska.


MODLITWA PROBY

•Wielka Matko Boga, umiowana w Jasnogrskim Wizerunku przez wszystkich synw i crki naszej Ojczyzny, – bd nasz pomoc i naszym ratunkiem!
•Matko z Dziecitkiem na rku, ktrej obraz wisi w kadym polskim domu – bd nasz pomoc i naszym ratunkiem!
•Matko Czstochowska, czczona w niezliczonych kapliczkach przydronych, – bd nasz pomoc i naszym ratunkiem!
•Umiowana Matko Jasnogrska, ktrej przedziwne oblicze jest dla nas wiatem w smutkach i uciskach, – bd nasz pomoc i naszym ratunkiem!
•Matko Narodu naszego, ktrej Wizerunek jest znakiem jednoci i polskoci dla emigracji polskiej na caym wiecie, – bd nasz pomoc i naszym ratunkiem!

( Za Jasnogrskie Centrum Modlitwy Zawierzenia)

Przy sercu Twoim - Lumen

www.youtube.com/watch?v=CoEoqsemXP8


Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1232.Myli - Blaise Pascal - fragment

Miast skary si e Bg jest ukryty, oddajcie mu dank i tyle z siebie odsoni; i za to, e nie odsoni si pysznym mdrcom, niegodnym poznania tak witego Boga.

Dwa rodzaje ludziznaj: ci, ktrzy maj pokorne serce, i ktrzy miuj nisko, bez wzgldu na stopie ichrozumu, wysoki, czy niski; albo ci, ktrzy maj do rozumu aby widzie prawd, mimo wszelkiego oporu jaki znajduj.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1231.w. Teresa od Dziecitka Jezus: Dzieje duszy- fragment

Kiedy rozkazae swojemu ludowi kocha bliniego jak siebie samego, wtedy jeszcze nie zstpie na ziemi, oPanie; wiedzc za dobrze, jak dalece czowiek kocha siebie samego, nie moge nakaza swoim stworzeniom wikszej mioci bliniego.
Ale skoro dae swoim Apostoom nowe przykazanie, swoje wasne przykazanie... ju nie mwisz, e maj miowa bliniego jak siebie samych, lecz miowa go tak, jak Ty ich miowa bdziesz a do skoczenia wiekw.

Ach! Panie, wiem, e nie nakazujesz rzeczy niemoliwych, znasz lepiej ni ja sam moj sabo, moj niedoskonao, wiesz dobrze, e nigdy nie mogabym kocha mych sistr tak, jak Ty je kochasz, jeeli Ty sam, omj Jezu, nie bdziesz ich kocha we mnie.
Chcc mi udzieli tej aski, dae przykazanie nowe. O! jake jest mi ono drogie, poniewa daje mi pewno, e chcesz kocha we mnie wszystkich, ktrych rozkazae mi miowa.
O tak, czuj to, e kiedy jestem miosierna, wtedy Ty sam, Jezu, dziaasz we mnie; im mocniej jestem zTob zjednoczona, tym bardziej kocham wszystkie moje siostry (w. Teresa od Dziecitka Jezus: Dzieje duszy, r. 10; Rps C, fo12v).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1230.Schubert - Ave Maria

www.youtube.com/watch?v=zAaJzTWX_Io

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1229.Ave Maria - Bach / Gounod (Violin & Piano)

www.youtube.com/watch?v=hK0evyoPj2M


Ave Maria Bach Gounod violin & harp

www.youtube.com/watch?v=5hlEbOZBL_s


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1228.O Wniebowziciu NMP

wito Wniebowzicia Najwitszej Maryi Pannyze wszystkich wit ku czci Bogarodzicy to uroczysto najdawniejsza, sigajca pierwszych wiekw chrzecijastwa.wito 15 sierpniajest pene treci teologicznych, kulturowych i patriotycznych. W naszym kraju to zwyczaj wicenia zi i kwiatw ,std druga popularna nazwa tego wita – Matki Boskiej Zielnej.

Msza maryjna na Matk Bosk Zieln- Kazimiera Iakowiczwna

Po co te wizki i wianki
z mity wrotyczu, rumianku?
Niesiemy je na znak hodu
Maryi Pannie przed otarz.

Hyzop, lawenda, jaowiec?
Wszak to potrzebne chorobie?
Mamy je, chcemy dziewann
Ucieszy Maryj Pann

Niechaj to ksia powic
Dzisiaj w ten dzie Wniebowzicia.
A t pszenic i jczmie
Czy take mamy powici?

Proso te i mak, i yto
Na coraz wiksz obfito.
Na c bb i rzodkiew zda si
w niebie, na rajskim popasie?

Maryi z yta korona,
A nam – chleb ze upieczony.
Niechaj je ksia wic
Dzisiaj, w ten dzie Wniebowzicia

wito to przypada w czasie pnego lata, kiedy ponownie kwitn ki, mieni si rnymi kolorami i dojrzewaj owoce w sadach. W tym czasie kocz si prace niwne, w myl starego powiedzenia: „Na Wniebowzicie pokoczone cie”.
Od koca X wieku znany jest zwyczaj wicenia w tym dniu owocw z k i pl, ktry wywodzi si ze starej chrzecijaskiej legendy, mwicej o tym, jak apostoowie po otwarciu grobu Matki Boej nie znaleli tam Jej ciaa, a jedynie same zioa i kwiaty. ( na podstawie Hej- kto Polak).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie w to przepikne wito Maryi i Naszego Wojska Polskiego. Z Maryj.

1227.Dlaczego Maksymilian Kolbe wybra Cudowny Medalik?

Odpowied moemy znale w historii Medalika, ktr w. Maksymilian wiele razy opowiada: „Znany jest powszechnie Medalik „Cudownym” zwany. Pochodzenie jego siga roku 1830, a szczliwa dusza, ktrej Najwitsza Maryja Panna Niepokalana go objawia to Katarzyna Labour, podwczas nowicjuszka Sistr Miosierdzia w Paryu przy ulicy «du Bac». [...] Natychmiast zaczy si dzia gone cuda nawrce, a medalik rozchwytywano tak gorliwie, e ju w pierwszym dziesitku lat wybito ich 80 milionw. Czy nie susznie wic, abymy my, oddajc si Niepokalanej bez zastrzee, ozdobili pier nasz Cudownym Medalikiem? Medalik wic ten to znak zewntrzny oddania si Niepokalanej, to – warunek drugi” (Pisma 917).

Ojciec Kolbe zachca wszystkich do szerokiego i roztropnego rozpowszechniania Medalika: „Jej medalik rozdawa, gdzie tylko si da i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiy, i starszym, i modziey zwaszcza, by pod Jej opiek miaa dosy si do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhajcych na ni w naszych czasach. A ju tym, co do kocioa nie zagldaj, do spowiedzi boj si przyj, z praktyk religijnych szydz, z prawd wiary si miej, ugrzli w bocie moralnym albo poza Kocioem w herezji przebywaj – o tym, to ju koniecznie Medalik Niepokalanej ofiarowa i prosi, by zechcieli go nosi, a tymczasem gorco Niepokalan baga o ich nawrcenie. (…). (Pisma 1036).

o. Stanisaw Maria Stj franciszkanin. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1226.W Kalwarii Zebrzydowskiej:UROCZYSTO NAJWITSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ

Kalwaria Zebrzydowska

www.youtube.com/watch?v=XkRqZr-4O9Y

http://kalwaria.eu/mb-kalwaryjska-papieska/index.html

Matko Boa Kalwaryjska, mdl si za nami!
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1225.Wicej informacji na stronie internetowej:

http://holyleagueofnations.com/

Do trzech razy sztuka:). Pozdrawiam wszystkich serdecznie:). Z Maryj.

1224.Wicej informacji na stronie internetowej:

HolyLeagueOfNations.com

1223.Inicjatywa modlitwy racowej za Ojczyzn w okresie od 15.08 do 7.10.2018


W ostatnich tygodniach w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Australii oraz Nowej Zelandii powstaa – wzorem Polski - inicjatywa by w kadym z tych krajw wierni podjli racow modlitw w obronie katolickiej wiary i ocaleniaswych Ojczyzn. W ostatnich dniach doczyy Dania, Indie, Panama, Liban, Nigeria, Zimbabwe, Wochy oraz Meksyk. Spywaj kolejne powiadomienia. Organizatorzy tejwiatowej Krucjaty Racowej za Ojczyzny cz si w inicjatywie witej Ligi Narodw.

Wicej informacji na stronie internetowej:HolyLeagueOfNations.com

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1222.Pikna muzyka…

Fryderyk Chopin, Fantazja A-dur na tematy polskie

www.youtube.com/watch?v=u4Gm9zDIcOI

Frederic Chopin – Romance

www.youtube.com/watch?v=qeHkIb7VRUM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobranoc:). Z Maryj.

1221.Edyta Stein- wita Teresa Benedykta od Krzya

Chrystus jest nasz Drog. Wszystko polega na tym, aby zrozumie, jak i za Jego przykadem.

Trzeba usilnie baga Ducha witego, aby wszystkim kierowa.

Bg nie odmwi swej aski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co moemy zrobi.

St. Teresa Benedicta of the Cross

www.youtube.com/watch?v=25aP_3iihxQ

w. Tereso Benedykto mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1220.Dominikanie

Dominikanie powstali zpotrzeby nowego duszpasterstwa. Zaoycielem jest w.Dominik Guzman (1170-1221).
Skrt OP odaciskiej nazwy Ordo Praedicatorum – Zakon Kaznodziejw.

Ducha zakonu ksztatuje szukanie prawdy, ktremuma suy zarwno kontemplacja jak istudium. Veritas czyli Prawda tohaso zakonu, ktre jednak zzaoenia niejest ideologi leczautentyczn, przemylan iwiern doktryn katolick. Dlatego duy nacisk pooony jest nastudia. Wpierwszych wiekach praktycznie kady klasztor by szko itoreprezentujc wysoki poziom.

Ponadto dominikanw cechuje ywy kult maryjny, oktrymwiele mwi dawne przekazy. Podanie owidzeniu w.Dominika mwi, eukazaa mu si Matka Boa chronic swoim paszczem wszystkich braci isiostry jego zakonu. Wzamyle w.Dominika duchowo kaznodziejw miaa by uniwersalna, poprostu apostolska, zgodnie zChrystusowym rozesaniem: „Idcie inauczajcie wszystkie narody”.

Prof. Mieczysaw A. Krpiec OP - "By czowiekiem"

www.youtube.com/watch?v=NU-lNEE8Hbk

w. Dominiku, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1219.Pie Jasnogrska-Anna Kamieska

We nie przysza – twarz sw przybliya
tak agodna, e w powietrzu stoi.
Dotkn mi palcami pozwolia
dwch serdecznych na twarzy blizn swoich.
jedna blizna to od szabli rana
druga rana przeze mnie zadana.

W wielkim socu, caa opalona
Twoje blizny dwie ez koleiny.
Caa mroczna, caa zamylona
jakby moje zmroczyy Ci winy.
Caa pikna w zocie i w koralu
i brylantw tyle, ile alu.

Po co Ci turkusy i rubiny
srebro, zoto chciwoci si lka
Wszystko to nie warte tej Drobiny
Tego skarbu co trzymasz na rkach.

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Jezu, Ty si tym zajmij!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1218.Mio ponad wszystko!

www.youtube.com/watch?v=DYLIy0Io0qA

Ten Pelikan na pustyni to najpikniejszy obraz Jezusa, ale i ucznia Jezusa.
„ Bd jak pelikan na pustyni, ktry rozdaje ycie!”.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie:). Z Maryj.

1217.Lato w peni- cieszmy si piknem natury!

Beautiful Flowers

www.youtube.com/watch?v=AVTT3J0DeTE


Music of nature

www.youtube.com/watch?v=LTXD6XZXc3U


i ciekawostka
Dubai Miracle Garden 2018

www.youtube.com/watch?v=_myrYRxznoM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis