Jeste 38904 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1275.wity ukasz malujcy Maryj

www.youtube.com/watch?v=Z6RmQMXhTOE

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1274.PIKNO JESIENI

www.youtube.com/watch?v=BUudzmt5ei0

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1273.Metr od witoci

www.youtube.com/watch?v=S4eO7ucFw4E

wity Janie Pawle II, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1272.W. TERESA OD JEZUSA

Nie jest atwo uj w paru sowach gbok i wieloksztatn duchowo terezjask. Chciabym wymieni kilka zasadniczych jej cech. Po pierwsze, w. Teresa wskazuje jako podstaw caego ycia chrzecijaskiego i ludzkiego cnoty ewangeliczne: w szczeglnoci oderwanie od dbr, czyli ubstwo ewangeliczne, a dotyczy to nas wszystkich; mio wzajemn jako zasadniczy element ycia wsplnotowego i spoecznego; pokor jako wyraz umiowania prawdy; determinacj jako owoc odwagi chrzecijaskiej; nadziej teologaln, ktr opisuje jako pragnienie wody ywej. Nie zapomina te o cnotach ludzkich: miym obejciu, prawdomwnoci, skromnoci, uprzejmoci, wesooci, kulturze. Po drugie, w. Teresa kadzie nacisk na gbokie wizi z wielkimi postaciami biblijnymi i autentyczne suchanie Sowa Boego. (…).
wita podkrela nastpnie, jak istotna jest modlitwa; mwi, e modli si znaczy «po przyjacielsku obcowa z Bogiem i wylewnie, wiele razy rozmawia z Tym, o ktrym wiemy, e nas miuje» (por.Ksiga ycia8, 5).(…).
Modlitwa jest yciem i rozwija si stopniowo, w miar jak rozwija si ycie chrzecijaskie: na pocztku jest to modlitwa sowna, potem nastpuje interioryzacja przez medytacj i skupienie, a na kocu dochodzi do zjednoczenia w mioci z Chrystusem i Trjc Przenajwitsz. Oczywicie nie jest to rozwj, w ktrym osiganie wyszych poziomw oznacza porzucanie poprzednich typw modlitwy, lecz raczej stopniowe pogbianie zwizku z Bogiem, ktry obejmuje cae ycie. W ujciu w. Teresy bardziej ni pedagogia modlitwy jest to prawdziwa «mistagogia»: czytelnika swoich dzie uczy ona modlitwy, sama modlc si z nim; czsto przerywa bowiem narracj bd wykad i wplata do tekstu modlitw.

BENEDYKT XVI- Fragmenty- Audiencja generalna 2 lutego 2011

w. Tereso od Jezusa, Doktorze Kocioa, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1271.Co naley wiedzie o figurze Matki Boej z Fatimy?

Historia figury ma swj pocztek w 1920 roku, gdy do Fatimy przyjecha portugalski rzebiarz Jose Thedim (1892-1971) i z drzewa brazylijskiego cedru wyrzebi 110-centymetrowej wysokoci figur Matki Boskiej Racowej. W swojej pracy sucha wskazwek 13-letniej ucji dos Santos, jedynej yjcej jeszcze wwczas z trjki pastuszkw, ktrym objawiaa si Matka Boa. ucja zmara w 2005 roku.

Thedim ponownie odwiedzi ucj w 1946 roku w klasztorze w Tuy. Raz jeszcze prosi o szczegowe opisanie postaci Matki Boej, ktra ukazywaa si dzieciom przed 29 laty. Wedug wskaza wizjonerki wraz ze swoim uczniem Joaquimem Oliveirwyrzebi kamienn figur, dokadnie tak, jak mogy widzie fatimskie dzieci. Jest to dzisiejsza oryginalna figura, w ktrej koronie od 1981 roku znajduje si kula. (…). Figura zostaa powicona 13 padziernika 1947 roku, w trzydziest rocznic objawie fatimskich.

Zgodnie ze wskazwkami siostry ucji Thedim i Oliveira w tym samym roku wykonali take pierwsz “figur pielgrzymkow" Matki Boskiej Fatimskiej. Od tamtego czasu wdruje ona po caym wiecie, majc zawsze w “bagau" przesanie pokoju i mioci.

Do wykonania “pielgrzymkowej figury fatimskiej" zachci wkrtce po zakoczeniu drugiej wojny wiatowej jeden z proboszczw z Berlina. Zaproponowa on, aby figura Matki Boej Fatimskiej nawiedzia wszystkie stolice pastw europejskich oraz siedziby biskupw, a po granice Rosji. Inicjatyw podjli jeszcze w kwietniu 1946 roku czonkowie Midzynarodowej Rady eskiej Modziey Katolickiej, majcej swoj siedzib w Luksemburgu. W pierwsz “pielgrzymk" figura fatimska udaa si w 1947 roku. Od tego czasu odwiedzia ju ponad sto krajw, w tym m.in. USA, Chiny i Rosj.

Po raz pierwszy figura Matki Boskiej Fatimskiejzostaa przywieziona do Rzymu w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000. W koronie Matki Boej znajdowaa si ju wtedy kula z pistoletu, z ktrego 13 maja 1981 roku turecki zamachowiec Ali Agca usiowa zabi papiea Jana Pawa II.

Druga wizyta figury miaa miejsce w 2006 roku w zwizku z 25. rocznic zamachu na witego ju dzi papiea Polaka. Figura Maryizostaa przewieziona helikopterem do Zamku w. Anioa, po czym niesiono j w uroczystej procesji z udziaem ok. 20 tys. wiernych na plac w. Piotra. Tam na powitanie Matki Boej w fatimskim wizerunku tysic dzieci wypucio w niebo bkitne i te balony.

Uroczysto z figur fatimsk na placu w. Piotra bya centralnym punktem programu Roku Wiary, ogoszonego jeszcze przez Benedykta XVI na przeomie lat 2012/2013, a zamknitego przez Franciszka. Pozostaa ona wtedy w Rzymie przez cztery dni i powrcia do Fatimy specjalnym rejsem samolotu linii TAP.

(Na podstawie Deon.pl).Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1270.wiatowe Centrum Modlitwy o Pokj w Niepokalanowie - EWTN Polska

www.youtube.com/watch?v=mtIwLMPGtR4&feature=youtu.be

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1269.Wojciech Cejrowski: Droga Krzyowa – pocztek

www.youtube.com/watch?v=4sBIxIF3qW4

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1268.Abp Jan Pawe Lenga: O pasterzach nie z ducha Chrystusowego

www.youtube.com/watch?v=64xHPmLWLp8

Pikne, proste sowa, prosty wykad o wierze. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1267.Czerwone Gitary -Barwy Jesieni

www.youtube.com/watch?v=3sk6PqG8SUc

Pozdrawiam wszystkich serdecznie : ).Z Maryj.

1266.Gin chrzecijanie! Nie bd obojtny! Chwy za Raniec i pomdl si!

yjemy w epoce permanentnej wojny prowadzonej przeciwko chrzecijastwu. Nienawi rozszerzona zostaa na cay wiat. Chrzecijanie s przeladowani w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Poudniowej. Co 3 minuty ginie za wiar jeden z nas.

www.youtube.com/watch?v=cTIQrcl-740

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1265.„Racowa Pani nieba ziemi”.

1.Racowa Pani nieba ziemi,
Pozdrawiamy Ci gosy naszymi.
Ref.:Do Ciebie si cay wiat ucieka,
Przez raniec Twej pomocy czeka,
Racowa Dziewico Maryjo!
2.Przysza do nas z Matczynym zadaniem:
Przestrzec ludzko przed Boym karaniem.
3.Mwisz, e chcesz dla nas by obron
I ratowa dusze, ktre ton.
4.Rzeka, e wiat grzechem jest zatruty,
Wic daa po trzykro pokuty.
5.TY w Fatimie wskazaa raniec,
e dla grzesznych, to obrony szaniec.
6.Tajemnice Raca witego
Zdepcz wroga zbawienia naszego.
7.Wtedy Serce Twe zatryumfuje,
Ludzko ca Ono uratuje.

www.youtube.com/watch?v=rPTf23SybLc

Maryjo, Krlowo raca witego, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1264.KATOLICYZM

Po raz pierwszy prawda, dobro i pikno wiary katolickiej zaprezentowane w formie serialowej, 10-odcinkowego filmu. Wybierz si w podr z biskupem Robertem Barronem do ponad 50 miejsc w 15 krajach wiata. Poznaj olniewajce, duchowe i artystyczne skarby kultury tworzonej przez ponad miliardow spoeczno ludzi na wiecie. Od Ziemi witej, poprzez bijce serce Ugandy, wspaniae witynie Francji, Woch i Hiszpanii, a po ulice Meksyku, Kalkuty i Nowego Jorku w poszukiwaniu i odkrywaniu misterium KATOLICYZMU.

www.youtube.com/watch?v=6ar1St7wzvU


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1263.wity Leon Wielki: O mce Paskiej

Krzy Twj Panie jest rdem wszelkich bogosawiestw, przyczyn ask wszystkich; przeze pozyskuj wierni si z niemocy, chlub z obelgi, ycie ze mierci.

https://www.teologiapolityczna.pl/swiety-leon-wielki-o-mece-panskiej

Pierwszy pitek miesica. wita Faustyno, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1262.Litania do Anioa Stra

Panie, zmiuj si nad nami!
Chryste, zmiuj si nad nami!
Panie, zmiuj si nad nami!
Chryste, wysuchaj nas!
Chryste, usysz nas!
Ojcze z nieba, Boe, zmiuj si nad nami!
Synu, Odkupicielu wiata, Boe, zmiuj si nad nami!
Duchu wity, Boe, zmiuj si nad nami!
wita Trjco, Jedyny Boe, zmiuj si nad nami!
wita Maryjo, Krlowo Nieba; mdl si za nami.
wity Aniele, stru mj;
wity Aniele, opiekunie mj we wszelkich niebezpieczestwach;
wity Aniele, moja obrono od wszelkich napaci;
wity Aniele, mj najwierniejszy oblubiecze;
wity Aniele, mj nauczycielu;
wity Aniele, mj przewodniku;
wity Aniele, wiadku wszystkich mych uczynkw;
wity Aniele mj wspomoycielu we wszystkich trudnociach;
wity Aniele, mj ordowniku u Boga;
wity Aniele, mj obroco;
wity Aniele, miujcy czysto;
wity Aniele, miujcy niewinno;
wity Aniele, najposuszniejszy Bogu;
wity Aniele, przewodniku mojej duszy;
wity Aniele, wzorze czystoci;
wity Aniele, wzorze posuszestwa;
wity Aniele, mj doradco w chwilach wtpliwoci;
wity Aniele, mj stru w ywocie doczesnym;
wity Aniele, moja tarczo w godzinie mierci;
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, przepu nam, Panie!
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, wysuchaj nas, Panie!
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, zmiuj si nad nami!

Boe! ktry w niewysowionej Opatrznoci raczy posa swoich aniow jako naszych strw, spraw askawie, bymy my, pokornie proszcy, mieli zawsze t obron i mogli cieszy si ich wieczn kompani. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, Pana Naszego, ktry yje i krluje z Tob, w jednoci Ducha witego, Bg na wieki wiekw. Amen.

Aniele Stru Polski, czuwaj nad Nasz Ojczyzn!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1261.Maria Rosa Mystica

Matka Boa objawiaa si w Montichiari jakoRosa Mystica, czyli Ra Duchowna. Wezwanie to mwi o piknie ducha Maryi. Jak ra uchodzi za krlow kwiatw, tak Maryja jest Krlow ludzkoci. TytuRy Duchownejw odniesieniu do Matki Najwitszej pojawi si we wczesnym redniowieczu. Do liturgii maryjnej zosta wprowadzony w drugiej poowie XVI w., kiedy to papie Grzegorz XII ustanowi wito Matki Boej Racowej. Kwiat rajskiej ry, a wic mistycznej i niewidncej, jest symbolem wszystkich przywilejw i cnt Bogarodzicy, a zwaszcza Jej mioci do Boga i ludzi.
Maryja objawia si w biaym paszczu przyozdobionym trzema rami: bia, czerwon i zot. Biaa ra oznacza Niepokalane Poczcie Matki Boej, czerwona mwi o Niej, i jest Bolesn Krlow i Matk Miosierdzia, a zota przypomina, e przysuguj Jej tytuy Krlowej Nieba i ziemi oraz Matki Kocioa.

(Na podstawie "Godzina aski dla wiata",
kwartalnik "Krlowa Raca witego", numer 4/2012).

Padziernik-najpikniejszy po maju, miesic powicony Maryi, Krlowej Raca witego.
Nazwa "raniec" wywodzi si ze redniowiecza,ktre to odznaczao si niezwykym naboestwem do Matki Boej. Modlitwy traktowane byy jako duchowe kwiaty. Ra bya w tym okresie ulubionym symbolem Matki Boej. Odmawianie wic tzw Psaterza NMP, porwnywano wwczas do ofiarowania Matce Boej 150 r, dlatego t modlitw nazwano wiecem z r czyli racem.

www.youtube.com/watch?v=bxBLTbBm9Es

Maryjo, Krlowo Polski, Maryjo, Krlowo Raca witego, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1260.adna proba zaniesiona do mnie nie pozostanie bez odpowiedzi!

w. Teresa od Dziecitka Jezus obiecaa, enie bdzie odpoczywa wniebie. Zapewniaa, ebdzie spuszcza poswojej mierci deszcz r naziemi.Jestem pewna, ePan Bg pozwoli mipenymi rkami wylewa swoje aski.
Do Matki Agnieszki, wczesnej przeoryszy Karmelu, powiedziaa:adna proba zaniesiona do mnie nie pozostanie bez odpowiedzi!Cuda, ktre dziej si dodnia dzisiejszego przez Jej wstawiennictwo sdowodem wypenienia si sw tej obietnicy. Teresa jest bliska i pomaga. Naprawd zsya swj deszcz r…

wita Tereniu, mdl si za nami, pomagaj nam!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.


(Brawo Polscy Siatkarze!.Wielka rado dla Naszej Ojczyzny!. To s pikne rzeczy, a nie jak np. zniesawianie przedstawicieli, czy caych grup spoecznych swoich Rodakw).

1259.w. Tomasz z Akwinu o Anioach


Za najsumienniejszego, najbardziej zasuonego i najwikszego angelologa uwaa si – nie bez przyczyny zreszt – w. Tomasza z Akwinu (XIII w.), filozofa, ktry po mierci uhonorowany zosta nawet oficjalnym tytuem Doktora Anielskiego (doctor angelicus). Dziki Akwinacie nauka o anioach zyskaa wreszcie rang filozofii, mimo e znakomita wikszo wczeniejszych rozwaa angelologicznych rwnie posiadaa niezalen od religii i teologii warto filozoficzn. Angelologia w. Tomasza wyrnia si jednak na tym tle wszechstronnoci ujcia tematu, drobiazgow analiz i wirtuozowskim uyciem rozmaitych kontekstw: metafizycznego, teoriopoznawczego, eschatologicznego, a take antropologicznego.

https://www.pch24.pl/aniol-w-filozofii-sw--tomasza-z-akwinu,13317,i.html

Maryjo. Krlowo Polski, mdl si za nami!.wici Archanioowie, czuwajcie nad Nasz Ojczyzn!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1258.Od jutra wprowadzamy do kin pikn (i mieszn oczywicie;) wosk komedi „Mam przyjaci w niebie”. Jest ona wspania alternatyw dla innych filmw, ktre bd miay jutro premier.

Mam przyjaci w niebie - trailer PL, woska komedia, wrzesie 2018

www.youtube.com/watch?v=AfJ1mhkPAPg

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1257.adna grupa zawodowa nie bya tak tpiona przez hitlerowcw jak duchowni katoliccy. "Przed mierci prosi, by przywrci Polakom wiadomo rzeczywistej ofiary"

Arcybiskupa Kazimierza Majdaskiego bolao, e w polskiej wiadomoci zbiorowej nie ma wiedzy, i to duchowiestwo polskie ponioso w czasie II wojny wiatowej najwiksze straty spord wszystkich grup zawodowych w kraju.Z rk Niemcw zgino 1932 ksiy diecezjalnych, 580 zakonnikw i 289 sistr zakonnych, cznie – 2801 osb. ycie stracio a 17 proc. diecezjalnego duchowiestwa rzymskokatolickiego. Cae dwa bloki w obozie w Dachau (28. i 30.) wypenione byy tylko kapanami z Polski. Ich liczba wynosia 1786, z czego wojn przeyo 847.

https://wpolityce.pl/polityka/155334-zadna-grupa-zawodowa-nie-byla-tak-tepi ona-przez-hitlerowcow

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1256.Bogosawiony Alfons Maria od Ducha witego( Jzef Mazurek, 1891-1944).

Ojciec Alfons Mariaurodzi si 1 marca 1891 roku w Baranwce pod Lubartowem. W roku 1908 wstpi do nowicjatu karmelitw bosych w Czernej koo Krakowa i przyj imi Alfons Maria od Ducha witego. Zoywszy luby zakonne studiowa w Krakowie, Linzu i Wiedniu, gdzie 16 lipca 1916 roku otrzyma wicenia kapaskie. W latach 1920-1930 z oddaniem pracowa w Niszym Seminarium Karmelitw Bosych w Wadowicach jako nauczyciel i wychowawca modziey. Od roku 1930 peni w Czernej posug przeora i ekonoma klasztoru.
Niezmordowanie suy wiernym w konfesjonale i na ambonie, zachcajc wszystkich do ufnoci w porednictwo Maryi.
Zgin rozstrzelany przez hitlerowcw 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Grze koo Krzeszowic, z modlitw na ustach i z racem w doniach. Beatyfikowa go, wraz z gronem stu siedmiu Mczennikw Polskich, papie Jan Pawe II 13 czerwca 1999 roku.

108 Bogosawionych Mczennikw - Jan Pawe II

www.youtube.com/watch?v=3413mJ1WMB4

Maryjo, Krlowo Polski, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis