Jeste 48831 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1551.Polacy s bardzo kreatywni, wic mamy nadziej, e przetrwamy ten trudny czas.

Ogoszenie matrymonialne w okresie wirusa:

„ Sympatyczny pan z zapasem makaronu, pozna sympatyczn pani z zapasem papieru toaletowego” :). miech, to zdrowie…. Teraz tak bardzo potrzebne.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj

1550.Birds singing in spring

https://www.youtube.com/watch?v=37vogHo8m70


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1549.Ojcze Nasz w Jzyku Aramejskim - 432 Hz

https://www.youtube.com/watch?v=xnm7cdApa6E&feature=youtu.be

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1548.351.Dzienniczek w. Siostry Faustyny
CIERPIENIA I TERANIEJSZO S ASK PANA JEZUSA

(...) bior kad chwile pojedynczo. Bo ta jest w mocy mojej,
przeszo nie do mnie naley, przyszo nie moja, czas obecny wykorzysta staram si ca
dusz. (Dz 351).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1547.Czy Maryja ostrzegaa przed epidemi? Przesanie z Trevignano Romano

Nagranie jest fragmentem artykuu z dwumiesicznika Miujcie si. Wiarygodno nadzwyczajnych znakw z Trevignano Romano zostawmy osdowi Kocioa, ale wezwanie do nawrcenia jest ewangelicznym wezwaniem Chrystusa oraz Jego Matki Maryi i ono zawsze wszystkich obowizuje. Powinnimy je przyj i podporzdkowa mu wszystkie dziedziny swojego ycia.

https://www.youtube.com/watch?v=sU-XFw54VLA

Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Z Maryj.

1546.ADOPTUJ YCIE

Dzi, w Zwiastowanie Paskie powiedzmy yciu- TAK, na przekr mierci, ktra otacza nasz ziemski glob.
Podejmijmy DUCHOW ADOPCJ dziecka pocztego.
Polecam pikn aplikacj na smartfona- ADOPTUJ YCIE.
Jest piknie zrobiona. Dziecko bdzie roso kadego dnia i przypominao- pomdl si za mnie. Mj dzidziu ju mi si przypomnia. ( Ustawia si godzin).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Duo wiary, nadziei i mioci!. Z Maryj.

1545.AKT ODDANIA SI MATCE BOEJ

Matko Boa, Niepokalana Maryjo!!!

Tobie powicam ciao i dusz moj, wszystkie modlitwy i prace, radoci i cierpienia, wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaj si Tobie w niewol mioci.

Pozostawiam Ci zupen swobod posugiwania si mn dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kocioowi witemu, ktrego jeste Matk.

Chc odtd wszystko czyni z Tob, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, e wasnymi siami niczego nie dokonam. Ty za wszystko moesz, co jest wol Twojego Syna i zawsze zwyciasz.

Spraw wic, Wspomoycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i caa Ojczyzna byy rzeczywistym Krlestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

25 marzec 2020r. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1544.Cypryjscy hierarchowie (…).

Co do przekazywania Komunii witej, stanowisko Kocioa jej znane. Komunia nie symbolizuje, ale jest Ciaem i Krwi Chrystusa. Byoby blunierstwem myle, e Ciao i Krew Chrystusa mog przenosi wirusy i choroby. Dowiadczenia z wielu wiekw chrzecijastwa nie daj na to dowodw – czytamy na stronie Cypryjskiego Kocioa Prawosawnego.


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1543.Litania do Matki Boej Nieustajcego Ratunku


...Abymy grzechy nasze z caych sil duszy nienawidzili;
Abymy czsto o kresie naszym myleli;
Abymy Przenajwitszy Sakrament czsto i godnie przyjmowali;
Abymy okazji do grzechu z caych si unikali;
Abymy zadniego dnia modlitw witych nie opuszczali, a szczeglnie w czasach pokusy i zwtpienia;
Abymy nieprzyjacioom wybaczali i wszystkim ludziom yczliwymi byli;
Abymy w lasce Boej y i umiera mogli;
We wszystkich potrzebach duszy i ciaa; O Maryjo, Matko Boa ratuj nieustannie. …


https://adonai.pl/modlitwy/?id=294


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1542.Kard. Sarah: to czas aby zbliy si do Boga

Razem, jednym sercem i jedn dusz, zjednoczeni w tej samej wierze, podniemy rce do Boga i bagajmy Go. Powierzmy Mu wiat i Jego Koci. Jego serce bdzie czekao i nas uratuje.

https://www.fronda.pl/a/kard-sarah-to-czas-aby-zblizyc-sie-do-boga,141677.h tml


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1541.Woski publicysta katolicki RiccardoCascioli

(…) To, eMsza jest najpotniejsz broni iepoprzez modlitw ipokut wiernych mona powstrzyma epidemi, toidea, ktra nikomu nie przychodzi nawet dogowy. Zapominamy wten sposb ohistorii Kocioa, ktry – zwaszcza weWoszech – da nam dziesitki wity wzniesionych zwdzicznoci Bogu zapowstrzymanie niebezpiecznych epidemii (nawiasem mwic, znacznie bardziej niebezpiecznych niobecna)”.


Socci przywouje sowa w. Ojca Pio, ktry powiedzia, ewiat moe oby bez Soca, ale nie moe oby si bez Mszywitej:

„Toparadoks, zapomoc ktrego wity mistyk chcia, bymy zrozumieli nieskoczon moc wstawiennictwa iochrony, jak daje caej ludzkoci codzienne odnawianie ofiary Chrystusa nakrzyu, ten wielki egzorcyzm, ktry chroni wiat przed zemisamozniszczeniem”.

Za Grzegorzem Grnym-
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1540.Apel o zawierzenie Polski Niepokalanemu Sercu Maryi w zwizku z zagroeniem epidemicznym

https://www.youtube.com/watch?v=-OJ35P_aOoA


Niepokalane serce Maryi mdl si za nam!. Najwitsze Serce Pana Jezusa zmiuj si nad nami!

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1539.Koronawirus w Polsce. Abp Andrzej Dziga pisze list do wiernych

(...) Kusiciel doskonale wie, jak cierpliwie osabia t nasz blisko i jedno z Panem. Zaczyna nieraz od drobnych spraw. Trzeba mu powtarza: id precz, szatanie. Szatan jest bezradny wobec takiego wyrazistego i jednoznacznego czowieczego wiadectwa wiary. On si tego wrcz panicznie boi. Nie bez podstawy mwi si, e kto si czego boi, jak diabe wiconej wody. (...) Nie lkajcie si siga z wiar po wod wicon. Nie lkajcie si wityni. Nie lkajcie si Kocioa

Metropolita szczecisko-kamieski odnis si te do komunii podawanej na donie.

Prosz jednak wszystkich Was – jeli nie zachodz okolicznoci rzeczywicie nadzwyczajne – nie procie o Komuni wit na rk, chocia formalnie macie w Kociele takie prawo. A Wy – Bracia kapani – udzielajcie Komunii witej zawsze z mioci i radoci serca kademu, kto z wiar i czystym sercem o Ni prosi.

Jak napisa arcybiskup w licie,Chrystus nie roznosi zarazkw ani wirusw. Chrystus rozdaje wit czysto i ycie, przywraca zdrowie.


https://pl.aleteia.org/slideshow/12-cudow-mocy-mszy-swietej-galeria


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1538.O przyjmowaniu Komunii witej w dobie koronawirusa - ks. Marcin Wcawski - warto posucha!

https://www.youtube.com/watch?v=7caGu_pbJLA

„Pan Jezus nie zaraa- Pan Jezus uzdrawia”.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1537.Ks. Edward Staniek: O Kociele walczcym


https://m.fronda.pl/a/ks-edward-staniek-o-kosciele-walczacym,141089.html


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1536.PO CO NAM POST? Rekolekcje Wielkopostne z ks. Pawem Bortkiewiczem

https://www.youtube.com/watch?v=jjd7IdRU2oc

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1535.Suplikacja “wity Boe, wity Mocny…”

Pie bagalna“wity Boe, wity Mocny”naley do gatunku bardzo uroczystych pieni zwanych suplikacjami, czyli probami. Jest piewana w wyjtkowych sytuacjach. Inwokacja utworu pochodzi ze starodawnego hymnu ku czci Trjcy witej, zwanegoTrisagionem, wystpujcego w liturgii Kociow zachodniego i wschodniego. Sowo ‘trisgios’ z jzyka greckiego oraz po acinie ‘trisagium’ oznacza: „trzykrotnie wity”.

wity Boe, wity mocny, wity niemiertelny, zmiuj si nad nami! (trzykrotnie)
Chwaa Ojcu i Synowi i witemu Duchowi, jak bya na pocztku, i teraz i zawsze, i na wieki wiekw. Amen.
wity niemiertelny, zmiuj si nad nami!

Sanctus Deus, Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis.
Gloria Patris et Fili et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum Amen.
Sanctus immortalis, miserere nobis.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1534.Pierwsza Sobota Miesica- marzec 2020r.

Przynajmniej ty staraj si mnie pocieszyi przeka wszystkim, e w godzin mierci obiecuj przyj na pomoc z wszystkimi askami i tym, ktrzy przez 5 miesicy w pierwsze soboty odprawi spowied, przyjm Komuni w., odmwi jeden raniec i przez 15 minut rozmylania nad pitnastu tajemnicami racowymi towarzyszy mi bd w intencji zadouczynienia.
(Matka Boa do s. ucji - 10 grudnia 1925 r.).

(Obecnie nad dwudziestoma tajemnicami racowymi).

Bg chce wprowadzi na wiecie cze mego Niepokalanego Serca. Tym, ktrzy przyjm to naboestwo, obiecuj zbawienie. Te dusze bd przez Boga kochane, jak kwiaty przeze mnie postawione dla ozdoby Jego tronu.
(Matka Boa do s. ucji - 17 grudnia 1927r.).

Take w obecnym utrapieniu, gdy sia za w najprzerniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Take teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, ktrej Matka Boa udzielia dzieciom
(Benedykt XVI, Rzym 2011r).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1533.Ju dopala si ogie biwaku. Utwr do filmu ""WYKLTY""- Contra Mundum

https://www.youtube.com/watch?v=EBUi5PUGhxM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1532.Porzucie kompromis z aborcj. Cay wiat na was patrzy, Polsko. Mocne wiadectwo Abby Johnson

https://www.youtube.com/watch?v=zP63MQf4qiY

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis