Jesteś 35305 osobą odwiedzającą księgę.

Powrót do strony>>Nowy wpis


Księga Gości parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewie


1023.Rozpoczął się Rok Jubileuszowy św. o. Pio

Spotkania grup modlitewnych, czuwania, kongresy oraz pielgrzymki - to tylko niektóre wydarzenia Roku Jubileuszowego 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci. Organizatorem ogólnopolskich wydarzeń - na ich hasło wybrano słowa „Do nieba z ojcem Pio” - jest Prowincja Krakowska Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów.

Mówi br. Tomasz Duszyc, asystent prowincjalny Grup Modlitwy Ojca Pio.
„Tak rozbudowane, zakrojone na szeroką skale obchody jubileuszu o. Pio to z jednej strony owoc tego, jak o. Pio jest znany i kochany w Polsce. To rodzi się jako coś oczywistego dla nas, że chcemy świętować na wszelkich możliwych polach, we wszelkich możliwych miejscach” - powiedział br. Tomasz Duszyc.
Ogólnopolskie obchody 100-lecia otrzymania stygmatów przez św. o. Pio oraz 50-lecia jego śmierci potrwają do 8 grudnia.
(R. Łączny/ KAI).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1022.Popatrz w gwiazdy- Adam Szustak OP

www.youtube.com/watch?v=WnW59VZS2Xw

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1021.Św. Biskup Józef Sebastian Pelczar ( 17.01.1842-28.03.1924)

Święty sam wyznaje:
Z początku nie było w duszy bardzo jasno i pogodnie, bo nauka, a szczególnie historia miała dla mnie wielki urok i ciągnęła mnie na inne pole pracy. Ale wnet zrozumiałem, jak wielkim jest zaszczytem i niewymownym szczęściem być kapłanem; i już wtenczas zapisałem w swoim pamiętniku: Ideały ziemskie blednieją. Ideał życia widzę w poświęceniu się, a ideał poświęcenia w kapłaństwie.


Wymagający dla siebie, zachęcał także innych profesorów do ulepszania metod nauczania:
Nie wystarczy dzisiaj dyktować odwieczne jakieś skrypta albo recytować płynnie frazesy, wyjęte żywcem z małego kompendium, lecz postęp umiejętności i dobro młodzieży wymaga, aby profesorowie jasnym i przetrawionym wykładem utrzymywali ciągłą uwagę uczniów, wyjaśniali im rzeczy trudniejsze po polsku, zapytywali ich często o zdanie i nie tyle obciążali pamięć mnóstwem cytatów, ile kształcili ich w samodzielnym myśleniu.


Na kilka lat przed śmiercią w Liście otwartym do posłów diecezji przemyskiej, a pośrednio do wszystkich posłów Sejmu Ustawodawczego wyznał:
Przez całe życie tęskniłem za Polską wolną, silną i świętą, modliłem się o taką Polskę i pracowałem jak mogłem dla takiej Polski.

Dnia 2 czerwca 1991 r. Jan Paweł II dokonał w Rzeszowie beatyfikacji bpa Józefa Sebastiana Pelczara, zaś 18 maja 2003 r., w Rzymie, ogłosił świętym Kościoła Powszechnego.
Obecnie jego relikwie spoczywają w katedrze przemyskiej, w kaplicy Fredrów.
Jego liturgiczne wspomnienie przypada 19 stycznia.( Za Siostry Sercanki).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1020.Obietnice dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza

www.youtube.com/watch?v=c_N6gAIYGfY

Z tym filmem rozpoczynam regularne publikacje dla osób czczących lub pragnących czcić Najświętszy Sakrament Ołtarza- autor kanału „Ku Bogu”.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1019.Anna Wasiukiewicz: Niebezpieczna psychologia. Próba zastąpienia religii?

www.youtube.com/watch?v=EBeTCyN_Ri0

Wykład Anny Wasiukiewicz wygłoszony w Warszawie 10 stycznia 2018.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1018.Miłosierdzie Boże-medytacja ks. Andrzej Zych

www.youtube.com/watch?v=TobxRX4GwUQ

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1017.Modlitwa za dzieci nienarodzone

www.youtube.com/watch?v=Y7GiQc4-FSM

Modlitwa do Matki Bożej z Guadalupe za dzieci nienarodzone i ofiary aborcji. Każdego roku ponad 56 milionów dzieci na świecie (Dane WHO - Światowej Organizacji Zdrowia), ginie w wyniku aborcji. Niech dobry Bóg ogarnie swoją miłością wszystkich ludzi na ziemi od momentu ich poczęcia do naturalnej śmierci. Módlmy się za dzieci nienarodzone oraz zagrożone aborcją.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1016.Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

www.youtube.com/watch?v=gAYJ8fDpb34

Wierzymy, ze Pan Bóg dzięki naszej modlitwie przyczyni się do ocalenia niewinnego życia.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1015.Zatrzymać aborcję eugeniczną - ks. Sławomir Kostrzewa. W trakcie homilii poruszające, osobiste świadectwo księdza.

www.youtube.com/watch?v=eGtlQ9LdwEM

„I włączajmy się tak jak możemy w to wielkie dzieło obrony życia, najbardziej przez modlitwę.”
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1014.Akty ufności 

O Boże mój, nadziejo moja jedyna, w Tobie położyłam ufność całą i wiem, że nie będę zawiedziona (Dz. 317). 

Znam całą wszechmoc miłosierdzia Twego i ufam, że dasz mi wszystko, czego potrzebuje słabe dziecię Twoje (Dz. 898). 

O Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, Miłości i Miłosierdzie moje jedyne, polecam Ci wszystkie potrzeby duszy i ciała mojego. Ty możesz mnie wspomóc, bo jesteś miłosierdziem samym; w Tobie cala moja nadzieja (Dz. 1751). 

Św. Faustyna, „Dzienniczek”. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1013.www.fronda.pl/a/benedykt-xvi-kosciol-musi-sie-wciaz-nawracac,104715.html

1012.Benedykt XVI- Kościół musi się wciąż nawracać


http://www.fronda.pl/a/benedykt-xvi-kosciol-musi-sie-wciaz-nawracac,104715. html

Posłannictwo Kościoła wypływa bowiem z tajemnicy Boga w Trójcy jedynego, z tajemnicy Jego miłości stwórczej. Miłość nie jest tylko jakoś obecna w Bogu, On nią jest z samej swej istoty, a miłość Boża nie chce istnieć tylko dla siebie, ale — zgodnie ze swą naturą — chce się rozprzestrzeniać. We wcieleniu i w ofierze Syna Bożego dotarła ona do ludzkości — to jest do nas — w szczególny sposób, przez fakt, że Chrystus, Syn Boży, że tak powiem, wyszedł ze sfery swego bóstwa, przyjął ciało i stał się człowiekiem; nie tylko po to, by utwierdzić świat w jego ziemskim bycie i być jego towarzyszem, pozostawiając go takim, jakim jest, ale by go przemienić.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1011.Różaniec

www.youtube.com/watch?v=YbCKuntogqI

Różaniec- najpopularniejsza modlitwa Kościoła,choć mamy go wszyscy, to systematycznie odmawia go mniejszość, a szkoda bo to potężna modlitwa.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1010.Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort - "Jak odmawiać Różaniec"

www.youtube.com/watch?v=K4I8JrTsqqk

Kto odmawia Różaniec, zostanie mu udzielone, o co prosi.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1009.Odmawiajcie Różaniec - bp Edward Dajczak

www.youtube.com/watch?v=xUOlu8ROljY

Odmawiajmy Różaniec! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1008.Koncert kolędowy 2017. Filharmonia Narodowa.

www.youtube.com/watch?v=_Dxjt1u6c3w

Przepiękny koncert . Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1007.RÓŻANIEC… warto przypomnieć

Różaniec to najpotężniejsza modlitwa. Kiedy się modlisz [na różańcu] to tak, jakbyś wiązał sznur na szyi szatana” (św.Teresa z Avila).

„Zawsze odmawiajcie Różaniec, róbcie to tak często, jak tylko jest możliwe. Szatan zawsze próbuje zniweczyć tę modlitwę, lecz nigdy tego nie osiągnie. To jest modlitwa Tego, który jest Panem wszystkiego i wszystkich. A Matka Boża nauczyła nas tej modlitwy, jak kiedyś Pan Jezus nauczył nas „Ojcze nasz” (św.o.Pio).

„Różaniec to oręż nieraz ciężki i niewygodny – o jego sile i znaczeniu przekonujemy się dopiero w chwili walki... Bóg, którego Opatrzności nic się nie wymyka – powierzył losy wojny między dobrem a złem także naszej wolnej woli. Decyzja o odmawianiu Różańca jest decyzją o podjęciu walki” (Paweł Milcarek).

„Wielu ludzi zasypia trzymając w dłoni różaniec. Czyńcie tak, módlcie się na różańcu, nawet gdyby wam się oczy przymykały. Wtedy macie świadomość niezwykłej obecności Matki Najświętszej, bycie w Jej objęciach. Gdy dziecko jest w objęciach matki, niczego już się nie boi i zasypia spokojnie” (ks.Jarosław Cielecki).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1006.Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

www.youtube.com/watch?v=hGo6ZdLLvuQ

Pan rozpromienił swe oblicze nad Nią i obdarzył Ją swoją łaską.(por. Lb, 25). To Ona budowała dom, w którym każda sekunda zamieniała się w akt miłości Boga i ludzi.

Przed nami kolejny rok, który należy uświęcić. Dokonuje się to pod warunkiem stałego kontaktu z Bogiem na modlitwie. To Bóg uświęca nasz czas. My mamy wypełniać jego wolę.( Benedykt XVI).

Błogosławionego 2018r.! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1005.Wybacz mi zmarnowane łaski w 2017...…

www.youtube.com/watch?v=TXrdIHXr7d4

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

1004.Kolęda rozsianych po świecie – Seweryn Krajewski – Jacek Cygan

www.youtube.com/watch?v=2IClIvAndec

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryją.

Powrót do strony>>Nowy wpis


Księgi gości za darmo
(c) 2000-2007 by