Jeste 48602 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony>>Nowy wpis


Ksiga Goci parafii pw. w. Jzefa w Dobiegniewie


1532.Porzucie kompromis z aborcj. Cay wiat na was patrzy, Polsko. Mocne wiadectwo Abby Johnson

https://www.youtube.com/watch?v=zP63MQf4qiY

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1531.Ks. prof. Tadeusz Guz: Quo vadis Ecclesia Christi?

https://www.youtube.com/watch?v=1msChHJnx44


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1530.Ks. Prof. Stanisaw Koczwara - RDLISKO POLSKOCI ( nagranie z 2012r.).

ttps://www.youtube.com/watch?v=mkMzvIH0dgw

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1529.Homilia ks. abp Stanisawa Wielgusa wygoszona podczas SRRM w Radecznicy

https://www.youtube.com/watch?v=S7iOlCBBAlE

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1528.Ja bym z takim Papieem nie wytrzyma (film dokumentalny o witym papieu Janie Pawle II)

https://www.youtube.com/watch?v=2luPuThCeSY

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1527.Nie zastpi Ciebie nikt

https://www.youtube.com/watch?v=u-XGQ4h1Qns


"Nie zastpi Ciebie nikt" - muzyczny hod; hymn z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyy - Jana Pawa II, ktr witujemy w tym roku.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1526.Cisza: cz 2.

https://www.youtube.com/watch?v=JaYXFePfw9Q

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1525.Cisza: cz 1.

https://www.youtube.com/watch?v=u0Yg9lDB7vo

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1524.Rekolekcje adwentowe o rzeczach ostatecznych. Cz IV: Niebo

https://www.youtube.com/watch?v=Wm7AHTWDU3s

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1523.Rekolekcje adwentowe o rzeczach ostatecznych. Cz III: Pieko

https://www.youtube.com/watch?v=87gkHtGEfkY


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1522.Rekolekcje adwentowe o rzeczach ostatecznych. Cz II: Sd Boy

https://www.youtube.com/watch?v=fcItZmHW4zM

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1521.Rekolekcje adwentowe o rzeczach ostatecznych. Cz I: mier

https://www.youtube.com/watch?v=-xlyXVjlrtE


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1520.Mdlmy si do Matki Boej z Guadalupe, by uprosia u Pana Jezusa triumf wiary na wiecie, a przede wszystkim w Polsce. Czymy to z tym wiksz ufnoci, e 3 maja 1953 roku kardyna Miranda y Gomez, wczesny prymas Meksyku, na prob polskiego episkopatu w opiek Matki Boej z Guadalupe odda Polsk.

Pomnij, o Najaskawsza Dziewico z Guadalupe, e ukazujc si cudownie na grze Tepeyac, przyrzeka ukaza Swoje wspczucie i lito dla tych, ktrzy Ci kochaj i Tobie ufaj, ktrzy szukaj Twojej pomocy i zwracaj si do Ciebie w swoich potrzebach i cierpieniach. Obiecaa przychyli si do naszych prb, otrze nasze zy i da nam pociech i wyzwolenie. Nigdy nie syszano, aby ktokolwiek uciekajc si pod Twoj obron, baga Twojej pomocy, szuka Twego wstawiennictwa, dla innych, czy te dla siebie, by przez Ciebie opuszczony. T nadziej oywieni, uciekamy si do Ciebie, Maryi, Dziewiczej Matki prawdziwego Boga. Wyraajc al za nasze grzechy, padamy przed Twoj wit obecnoci, pewni, e Ty okaesz nam Swoje miosierne oblicze. Jestemy peni nadziei, e pod Twoimi skrzydami i Twoj opiek nic nie moe nas zama i przerazi, e nie musimy si lka chorb, nieszcz czy jakichkolwiek cierpie. Ty, nasze zdrowie i ycie, Ty, ktra jeste nasz Matk, pragniesz by z nami za porednictwem Twego cudownego obrazu. Oddajc si Twojej Macierzyskiej opiece i majc Ciebie za nasz ucieczk w chwilach prby, nie potrzebujemy niczego wicej. wita Matko Boa, nie gard naszymi probami, ale w Swoim miosierdziu wysuchaj nasze proby. Amen.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1519.Maryja mistrzyniBradi Barth

Na obrazach Bradi Barth Maryja jest pikn, delikatn, pen pokoju kobiet, Jzef modym, czuym mczyzn, a Jezus bawi si owieczk na kkach.


https://pl.aleteia.org/2016/10/06/takiej-maryi-nie-zobaczysz-nigdzie-indzie j-niezwykle-obrazy-bradi-barth/


Przewodniczk i mistrzyni dla modej Bradi byaMaryja– to jej wizerunek najczciej pojawia si na obrazach.Jej te malarka zawioza swj studencki zoty medal– zoya go u stp Matki Boej w Sanktuarium Czarnej Madonny w Einsiedeln, w opactwie benedyktyskim. Wanie do tego wizerunku bya szczeglnie przywizana.Wpyw na styl Bradi mieli flamandzcy i woscy malarze. Jej obrazy odzwierciedlaj pikno stworzenia i gbok wiar artystki.

Wyraaa swoj wiar nie tylko przez swoje prace, ale te poprzez cierpienie, ktrego dowiadczaa w ostatnich latach ycia. Obrazy z tamtego czasu maja szczegln symbolik – Bradi chciaa swoim trudem „wymalowa” sowa Benedykta XVI: „Kto wierzy, nigdy nie jest sam”.Malowaa, by w ten sposb mwi innym o Bogu.Takie te zadanie maj jej obrazy dzisiaj.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1518.ks. Wojciech Wgrzyniak | Jak modli si Psalmami? | Zrozumie Sowo

https://www.youtube.com/watch?v=wcEatM92WSA

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1517.Muzyka kocielna | Siedem listw Atanazego

https://www.youtube.com/watch?v=vxxpfqn2AtQ


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1516.Bez wiary katolickiej POLSKA bdzie niczym | Wywiad z kard. Mllerem

https://www.youtube.com/watch?v=fWT9C1G_Xvs

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1515.ks. Krzysztof Czapla - Raniec

. https://www.youtube.com/watch?v=nzMLpvtRtB0


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1514.Kryzys Kocioa i cywilizacji zachodniej - kard. Robert Sarah

https://www.youtube.com/watch?v=oFHzm-7y9PI

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1513.Od dugiej, cikiej pokuty dziejowej – wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwtpienia,
Od podszeptw zdrady,
Od gnunoci naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawici i zoci,
Od wszelkiej zej woli,
Od mierci wiecznej- wybaw nas , Panie.


Litania Narodu Polskiego
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usysz nas, Chryste, wysuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boe, – zmiuj si nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Boe, – zmiuj si nad nami
Duchu wity, Boe, – zmiuj si nad nami
wita Trjco, Jedyny Boe, – zmiuj si nad nami

Nad Polsk, Ojczyzn nasz – zmiuj si, Panie.
Nad narodem mczennikw,
Nad ludem zawsze wiernym Tobie,

Jezu nieskoczenie miosierny – zmiuj si nad nami.
Jezu nieskoczenie mocny,
Jezu, Nadziejo nasza,

Maryjo Bogarodzico, Krlowo Polski – mdl si za nami.
wity Stanisawie, ojcze Ojczyzny,
wity Wojciechu, patronie Polski,
wity Andrzeju Bobolo, patronie Polski, wielki mczenniku, autorze lubw lwowskich Jana Kazimierza,
wici pierwsi mczennicy Polski: Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku i Krystynie,
wity Brunonie, apostole ziem polskich,
wici Andrzeju wieradzie i Benedykcie,
wity Ottonie, apostole Pomorza,
wici Cyrylu i Metody, apostoowie Sowian,
wity Kazimierzu, patronie Litwy,
wity Jozafacie, patronie Rusi,
wity Wacawie, patronie katedry wawelskiej,
wity Florianie, patronie Krakowa,
wity Jacku Odrowu, apostole Rusi,
wita Jadwigo, Krlowo, Matko Narodw,
wita Kingo, patronko Polski i Litwy oraz grnikw,
wita Jadwigo, patronko lska,
wity Janie z Dukli, patronie rycerstwa polskiego,
wity Janie z Kt, patronie profesorw i studentw,
wity Melchiorze Grodziecki, mczenniku z Koszyc,
wity Janie Sarkandrze, obroco tajemnicy spowiedzi,
wity Szymonie z Lipnicy, kaznodziejo prawdy,
wity Stanisawie Kamierczyku, duszpasterzu krakowski,
wity Stanisawie Kostko, patronie modziey,
wity Rafale Kalinowski, patronie Sybirakw,
wity Bracie Albercie, opiekunie biedoty krakowskiej,
wity Maksymilianie Kolbe, apostole Niepokalanej, mczenniku z Auschwitz,
wita Tereso Benedykto od Krzya (Edyto Stein), pochodzca z piastowskiej ziemi wrocawianko, mczennico nazizmu i wsppatronko Europy,
wita Faustyno Kowalska, apostoko Boego Miosierdzia,
wita Urszulo Ledchowska, apostoko suby Boej,
wity Jzefie Sebastianie Pelczarze, pasterzu Kocioa przemyskiego, obroco Kocioa przed masoneri,
wity Jzefie Bilczewski, bogaty wiedz i witoci,
wity Zygmuncie Gorazdowski, lwowski apostole Boego Miosierdzia,
wity Zygmuncie Szczsny Feliski, obroco praw narodu, niecofajcy si przed wizieniem,
wity Janie Pawle II, Mojeszu przeomu tysicleci, wielki papieu z rodu Polakw,
Wszyscy wici i wite Kocioa- mdlcie si za nami!.
Bogosawiony Bogumile, patronie archidiecezji gnienieskiej – mdl si za nami.
Bogosawiony Wincenty Kadubku, dziejopisarzu Polski,
Bogosawiony Czesawie, patronie Wrocawia,
Bogosawiona Bronisawo, patronko lska Opolskiego,
Bogosawiony Sadoku wraz z czterdziestoma omioma mczennikami sandomierskimi,
Bogosawiona Salomeo, wdowo i klarysko, ksino halicka,
Bogosawiona Jolanto, patronko Gniezna,
Bogosawiona Doroto z Mtoww, patronko Prus,
Bogosawiony Jakubie Strzemi, patronie Lwowa,
Bogosawiony Wadysawie z Gielniowa, patronie Warszawy,
Bogosawiona Regino Protmann, adorujca Chrystusa w Najwitszym Sakramencie,
Bogosawiony Rafale Chyliski, patronie ubogich i chorych,
Bogosawiony Edmundzie Bojanowski, wiecki apostole ludu,
Bogosawiony Wincenty Lewoniuku wraz z dwunastoma mczennikami unickimi z Pratulina,
Bogosawiona Angelo Truszkowska, patronko doskonaego posuszestwa Bogu,
Bogosawiona Kolumbo Gabriel, apostoko heroicznej posugi mioci,
Bogosawiona Franciszko Siedliska, apostoko ycia w szkole Najwitszej Rodziny z Nazaretu,
Bogosawiona Marcelino Darowska, apostoko Boej obecnoci w dziaaniu,
Bogosawiona Karolino Kzkwno, dziewico i mczennico,
Bogosawiony Wacawie Honoracie Komiski, troskliwy opiekunie powoa zakonnych,
Bogosawiona Anielo Salawo, tercjarko franciszkaska
Bogosawiona Tereso Ledchowska, matko Afrykanw,
Bogosawiona Bernardyno Jaboska, patronko ludzi opuszczonych i nieszczliwych,
Bogosawiona Mario Karowska, apostoko zagubionych moralnie,
Bogosawiony Jerzy Matulewiczu, niestrudzony sugo Kocioa,
Bogosawiony Michale Kozalu, mczenniku obozw koncentracyjnych,
Bogosawiona Bolesawo Lament, apostoko wrd prawosawnych,
Bogosawiony Stefanie Frelichowski, duszpasterzu winiw w obozach koncentracyjnych,
Bogosawieni Antoni Julianie Nowowiejski, Henryku Kaczorowski, Anicecie Kopliski, Marianno Biernacka i pozostali sto czterej bogosawieni mczennicy, wiadkowie wiary z czasw II wojny wiatowej,
Bogosawiona Stello Mardosewicz ze swymi wspsiostrami, mczennicami z Nowogrdka, ktre ofiarowaycie swe ycie za ojcw rodzin,
Bogosawiony Janie Wojciechu Balicki, opiekunie upadych niewiast,
Bogosawiony Janie Beyzymie, apostole wrd trdowatych na Madagaskarze,
Bogosawiona Sancjo Janino Szymkowiak, wiadomie dca do witoci,
Bogosawieni Jozafacie Kocyowski i Grzegorzu akoto, greckokatoliccy biskupi z Przemyla, mczennicy sowieckiego komunizmu,
Bogosawiony Ignacy Kopotowski, apostole sowa drukowanego,
Bogosawiony Bronisawie Markiewiczu, apostole trzewoci,
Bogosawiony Wadysawie Findyszu, gorliwy duszpasterzu, pierwszy wyniesiony na otarze mczenniku komunizmu w Polsce,
Bogosawiony Stanisawie Papczyski, obroco ycia pocztego,
Bogosawiona Mario Merkert, apostoko miosierdzia na lsku,
Bogosawiona Celino Borzcka, opiekunko ludu wiejskiego i powstacw,
Bogosawiona Marto Wiecka, ofiaro heroicznej mioci bliniego,
Bogosawiony Michale Sopoko, duchowy kierowniku w. Faustyny Kowalskiej,
Bogosawiony Jerzy Popieuszko, opiekunie przeladowanych robotnikw, apostole „Solidarnoci”, mczenniku bezbonego komunizmu,
Bogosawiona Zofio Czeska, prekursorko szkolnictwa dla modziey eskiej,
Bogosawiona Magorzato ucjo Szewczyk, posugujca chorym i opuszczonym,
Bogosawiony Gerardzie Hirschfelderze z ziemi kodzkiej, mczenniku hitlerowskiego totalitaryzmu,
Bogosawiona Mario Tereso od w. Jzefa (Tauscher van den Bosch), rodem z ziemi Piastw,

Od dugiej, cikiej pokuty dziejowej – wybaw nas, Panie.
Od kajdan niewoli,
Od godziny zwtpienia,
Od podszeptw zdrady,
Od gnunoci naszej,
Od ducha niezgody,
Od nienawici i zoci,
Od wszelkiej zej woli,
Od mierci wiecznej,


Winy krlw naszych – przebacz, o Panie
Winy magnatw naszych,
Winy szlachty naszej,
Winy rzdzcych krajem,
Winy kierujcych ludem,
Winy pasterzy naszych,
Winy ludu naszego,
Winy ojcw i matek naszych,
Winy braci i sistr naszych,
Winy caego Narodu Polskiego,

Gos krwi mczennikw naszych – usysz, o Panie.
Gos krwi onierzy naszych,
Brzk pkajcych kajdan naszych,
Pacz matek i on,
Pacz wdw i sierot,
Pacz dzieci katowanych za polski pacierz,
zy przesiedlecw i wygnanych z Ojczyzny,
zy rolnikw pozbawionych swej ziemi,
Woanie krzywdzonego roboczego ludu,
Cierpienia i trudy gnbionego w czasach wojen Narodu,
Jki z wizie, obozw koncentracyjnych i agrw,
Jki konajcych robotnikw Poznania, Wybrzea, Radomia i kopalni „Wujek”,

Wiar w Ciebie i ufno w nas samych,
Nadziej na zwycistwo dobrej sprawy,
Mio Polski, Ojczyzny naszej,
Mstwo, mdro, agodno i solidarno,
Wolno, chwa, szczcie i pokj,
Sub w witej sprawie Twojej na ziemi,
Wszystkie dary Ducha witego- racz da nam o Panie.

Przez Narodzenie Twoje bohatera wielkiego – wzbud nam, o Panie.
Przez Najwitsze ycie Twoje y dobrze – naucz nas, o Panie.
Przez Krzy i Mk Twoj cierpienia nasze – daj mnie znosi, o Panie.
Przez Zmartwychwstanie Twoje z ciemnoci grzechu – wskrze nas, o Panie.
Przez Wniebowstpienie Twoje Ojczyzn wielk, woln i szczliw – daj nam, o Panie.
Przez Ducha witego Zesanie ducha dobrego – daj nam, o Panie.
Przez Miosierdzie Twoje ducha i tradycj Narodu – daj nam zachowa, o Panie.
Przez Bogurodzic Ojca witego i naszych pasterzy na dugie lata – zachowaj nam, o Panie.
Przez Anioa – Opiekuna Polski bezpieczne bytowanie Ojczyzny – daj nam, o Panie.
Przez czyst w. Jadwigi Krlowej ofiar w jednoci i suwerennoci nasz Polsk – zachowaj, o Panie.
Przez cnoty wielkich Ojcw naszych na Twe bogosawiestwo – daj nam zasuy, o Panie.

Boe Piastw i Jagiellonw – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boe Sobieskiego i Kociuszki – nie opuszczaj nas, o Panie.
Boe ojca Kordeckiego, ksidza Skargi i w. ojca Kolbego – nie opuszczaj nas, o Panie.

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata, zmiuj si nad nami.

Mdlmy si!
Boe Wszechmogcy, Panie zastpw, padamy do stp Twoich w dzikczynieniu, e przez wieki otaczae nas Sw przemon opiek. Dzikujemy Ci, e Ojcw naszych wyprowadzie z rk ciemicw, najedcw i nieprzyjaci. Bogosawimy Ci za to, e po latach niewoli obdarzae nas na nowo wolnoci i pokojem.

W obecnych czasach, kiedy tyle si potrzeba naszemu Narodowi, aby zachowa wolno i suwerenno, prosimy Ci, Boe, napenij nas moc Twojego Ducha. Uspokj serca, dodaj ufnoci w Twoj mio, owie zamione umysy naszych braci. Wzbud w Narodzie ch do cierpliwej walki o zachowanie pokoju i wolnoci. Spraw, bymy stali si zdolni wasnymi rkami i wzajemn solidarnoci w subie Twojego Krzya zachowa Twoje Krlestwo w nas, w naszych rodzinach, w naszym narodzie, jak za czasw naszych praojcw. Wybaw nas od godu, ndzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Bogosaw naszej pracy. Panie miosierny, Panie sprawiedliwy, Panie wszechmocny.

Boe Ojcze, niech Duch wity zmienia oblicze naszej ziemi i umacnia Twj lud. Daj nam, o Panie, abymy po przyjciu w pokorze „bierzmowania dziejw”, udzielonego Narodowi przez w. Jana Pawa II w 1979 roku, Twego Ducha nigdy nie zasmucali, a przez zawierzenie Maryi, Matce Kocioa i Krlowej Polski, pozostali zawsze wierni Chrystusowi, Kocioowi i Ojczynie. Amen.

11 Listopada 2019r. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony>>Nowy wpis