Jeste 45557 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis

1399.Gwodzie nie wystarczyyby do utrzymania Boga Czowieka, przybitego do Krzya, gdyby Go nie przytwierdzia do niego mio. - w. Katarzyna ze Sieny.

Ktry za nas cierpia rany, Jezu Chryste, zmiuj si nad nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1398.Grzegorz Kucharczyk: Notre-Dame Domem Boym czy… centrum dialogu?

www.youtube.com/watch?v=masoe5if8Cg

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1397.ABC Triduum - Trzy dni, jedna Tajemnica - ks. Krzysztof Poroso

www.youtube.com/watch?v=mCnxGqd7R7s


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1396.Czy jestem gotowy na Triduum Paschalne?

www.youtube.com/watch?v=OY955jjV-8c

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1395.Walka Duchowa - Rozdzia 006 - Wawrzyniec Scupoli

www.youtube.com/watch?v=AcwK8Q76R5I

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1394.NOTRE DAME DE PARIS - June 2017. 4K-UHD.

www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=NyxCLRot3zg

https://zwiedzamyparyz.pl/zabytki-paryza/katedra-notre-dame

Maryjo, mdl si za nami! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1393.Benedykt XVI koczy 92 lata

Jako jeden z najwybitniejszych teologw XX i XXI w. jest papie Benedykt XVI autorem tak wybitnych ksiek jak m. in.: “Wprowadzenie do chrzecijastwa”, “Teologia liturgii”, “Eschatologia – mier i ycie wieczne”, czy “Jezus z Nazaretu”.
Od 2012 r. wydawana jest “Opera Omnia Josepha Ratzingera” bdca cyklem dzie zebranych, prezentujcych dorobek filozoficzno-teologiczny kard. Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Wydawc polskich przekadw dzie, ktre cznie uka si w 16 tomach, jest Katolicki Uniwersytet Lubelski
( Za eKAI).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1392."Czuj przede wszystkim, e teraz zacznie si moje posannictwo pocigania dusz do miowania Boga tak,
jak ja Go miuj, wskazywania im mojej maej drogi. Jeli Pan Bg speni moje pragnienie,moje niebo
bdzie a do koca wiata na ziemi. Tak, chc, aby moje niebo polegao na czynieniu dobra na ziemi.
To nie jest niemoliwe, skoro nawet anioowie, pogreni w wizji uszczliwiajcej, czuwaj nad nami".
w. Teresa od Dziecitka Jezus

w. Teresko, mdl si za nami!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1391.wite Oblicze a wita Tereska z Lisieux-
- Teresa od Dziecitka Jezus i witego Oblicza.

(…) przytoczmy modlitw, ktr uoya w. Tereska do Najwitszego Oblicza:

O uwielbione Oblicze Jezusa, jedyna piknoci, ktra zachwyca moje serce, racz wyry we mnie Boskie Swe podobiestwo, aby, patrzc na dusz Swej maej Oblubienicy, samo siebie oglda mogo. O mj umiowany! Dla Twej mioci zgadzam si nie widzie tu na ziemi sodyczy Twego spojrzenia, nie czu na swym czole niewysowionego pocaunku Twego, ale bagam Ci, ogarnij mnie pomieniem Twej mioci, aby mnie prdko strawi i przywid wkrtce do Ciebie. Amen.

http://www.niedziela.pl/artykul/45852/nd/Swiete-Oblicze-a-swieta-Tereska-z- Lisieux


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1390.Wielki Tydzie w muzyce

Od setek lat obchodom Wielkiego Tygodnia towarzyszy pikna muzyka. Historia niektrych wykonywanych po dzi dzie pieni siga redniowiecza

www.youtube.com/watch?v=sjvrtIQhLiA

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1389.Wielki Tydzie w pytaniach i odpowiedziach

Dlaczego mwimy, e Pan Jezus przebywa w grobie trzy dni, kiedy w rzeczywistoci byy to niecae dwa dni?

Odpowied ley w ydowskim pojciu dnia, ktry rozpoczyna si z chwil zapadnicia zmroku, dnia poprzedniego (tzw. wigilia) do zmroku dnia biecego. Od pitku wic, do niedzieli wcznie wypadaj trzy dni (pitek, sobota i niedziela)….

http://www.jakatolik.com/artykuly/Wielki-Tydzien-w-pytaniach-i-odpowiedziac h


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Bogosawionego Wielkiego Tygodnia. Z Maryj.

1388.Modlitwa o zapa

PANIE, czasami nic mi si nie chce
i mam wszystkiego do.
Kiedy dopada mnie znuenie, obojtno, zniechcenie,
apatia, nuda lub „smutek tego wiata” (2 Kor 7,10),
nie zostawiaj mnie samego.
Polij mi anioa, ktry mnie wyrwie
z leniwego odrtwienia.
JEZU, ktry napracowae si dla naszego zbawienia,
prosz, oddal ode mnie wszelk duchow ociao.
Usuwaj z serca zgorzknienie,
odnawiaj gorliwo w czynieniu tego,
co dobre, wite, poyteczne.
Daj wieo mojej modlitwie, zapa w pracy,
radow sueniu Tobie i bliniemu.
Naucz mnie mdrze korzysta z daru czasu.
Niech budzi mnie anielskie woanie:
„zaraz dzie /jeszcze jeden/ zrb, co moesz”.


Modlitwa o pokj serca

PANIE, daj mi pokj serca.
Oddal ode mnie gniew, nienawi, pragnienie zemsty.
Modl si za tych, ktrzy mnie zranili sowem,
czynem, obojtnoci, niezrozumieniem.
Prosz te za tymi, ktrymi ja zadaem bl.
Pom mi wej jak najszybciej na drog pojednania
bez dramatyzowania sytuacji i formuowania oskare.
Daj mi si, bym umia przebaczy.
JEZU, ktry powiedziae „bogosawieni cisi”,
uciszaj moje wewntrzne burze
i pom mi lepiej rozumie siebie.
Powiedziae „bogosawieni, ktrzy wprowadzaj pokj”,
uczy ze mnie czowieka wnoszcego pokj, a nie zamt.
Niech „nad moim gniewem nie zachodzi soce”,
Nie chc „dawa miejsca diabu” (Ef 4, 26).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1387.Nie ma wikszej rzeczy w naszej wierze ni Eucharystia, ni Msza wita (ks G. Bliniak)

www.youtube.com/watch?v=6e5atPQbeuQ

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1386.O NIEBIE i Otchani witych Ojcw , Kazanie, Ks. Dawid Pietras

www.youtube.com/watch?v=hDTL-foEApw

O PIEKLE - wiecznej utracie Boga , Kazanie, Ks. Dawid Pietras

www.youtube.com/watch?v=OnfDPxWffl8

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1385.Caun Turyski - ks. Mieczysaw Piotrowski Tchr

www.youtube.com/watch?v=Hy-Pt8a1tZo


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1384.Tajemnice Caunu Turyskiego

https://stacja7.pl/wiara/tajemnice-calunu-turynskiego/Sanctissime Iesu Miserere Nostri - „Najwitszy Jezu, zmiuj si nadnami”.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1383.JOHN HENRY NEWMAN - Wystarczy jeden krok

www.youtube.com/watch?v=2WiKHFj6Qoc

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1382.Nie tylko e moemy, ale musimy -innych ludzi nawraca, upomina. To nasz obowizek (ks G. Bliniak)

Dzisiaj tak wielu ludzi myli, e nawraca, to jest wielkie przestpstwo. Kady jest wolny. Niech on sam sobie wybierze. Jak se chce ep uci, niech se utnie, bo jest wolny... Kochani, dzisiaj w takim wiecie yjemy, e wolno czowieka staa si absolutem, wrcz dogmatem wiary dla niektrych. Wolno, ponad wszystko. Wbrew wszystkiemu, wolno. Wolno, jest tak ubstwiona dzisiaj, e wielu ludzi postawio wolno na miejscu Pana Boga. No i oczywicie, nie mona dzisiaj nikogo nawraca, bo to jest po prostu nie poprawne politycznie. To jest co strasznego. Straszne przestpstwo, kogo nawraca. (...) Kochani, ja powiem tak - musimy, nie tylko e moemy, ale musimy, innych ludzi nawraca. Musimy. To jest nasz obowizek. To jest tak jak gdybymy patrzc, e kto zmierza do przepaci pieka, nie reagowali na to. (...)

www.youtube.com/watch?v=Wimih86KnA4

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1381.Katechizm kard. Gasparriego
Rozdzia XI
O grzechach uczynkowych czyli osobistych (573- 579).

573. Ile jest grzechw przeciwko bliniemu woajcych o pomst do nieba?

Cztery s grzechy przeciwko bliniemu, woajce o pomst do nieba, a mianowicie:
1. rozmylne zabjstwo;
2. grzech sodomski;
3. uciemienie ubogich oraz wdw i sierot;
4. zabieranie lub zatrzymywanie umwionej zapaty sugom i robotnikom.

574. Dlaczego mwi si, e te grzechy woaj o pomst do nieba?
Dlatego si mwi, e te grzechy woaj o pomst do nieba, poniewa przed innymi grzechami maj w sobie nadzwyczajn i jawn niegodziwo i cigaj gniew i zemst Bo na tych, ktrzy je popeniaj.

575. Ktre s grzechy gwne?
Nastpujce s grzechy gwne:
1. pycha;
2. akomstwo;
3. nieczysto;
4. zazdro;
5. obarstwo i pijastwo;
6. gniew;
7. lenistwo.

576. Dlaczego te grzechy nazywaj si gwnymi?
Te grzechy nazywaj si gwnymi, poniewa s jakby rdem i korzeniem wszystkich innych grzechw i naogw.

577. Ktre cnoty s przeciwne grzechom gwnym?
Grzechom gwnym s przeciwne nastpujce cnoty:
1. pysze – pokora;
2. akomstwu – szczodro;
3. nieczystoci – czysto;
4. zazdroci – yczliwo;
5. obarstwu i pijastwu – mierno;
6. gniewowi – agodno;
7. lenistwu – pilno w pracy i subie Boej.

578. czy prcz grzechu powinnimy unika take okazji do grzechu?
Prcz grzechu powinnimy wedle monoci unika take bliskich okazji do grzechu, to jest takich okolicznoci, wrd ktrych czowiek naraa si na wielkie niebezpieczestwo popenienia grzechu; bo „kto miuje niebezpieczestwo, w nim zginie”.

579. Czy moe si zdarzy, e bdziemy musieli odpowiada wobec Boga za cudze grzechy?
Moe si zdarzy, e bdziemy musieli wobec Boga odpowiada za cudze grzechy, mianowicie wtedy, jeeli i o ile bylimy albo przyczyn cudzych grzechw, bd nakazujc je i doradzajc do nich, bd te zgadzajc si na nie, albo te nie przeszkodzilimy cudzym grzechom, cho moglimy i powinni byli przeszkodzi.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1380.KKK 1867- Grzechy woajce o pomst do nieba


http://www.teologia.pl/m_k/kkk1g03.htm


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis