Jeste 37434 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis

1159.Maryja - Tajemnica Boego Miosierdzia

Maryja zostaa nam dana przez Jezusa jako nasza Matka, abymy mogli dowiadczy tej samej tajemnicy, co Ona; caej Jej tajemnicy. Kim jednake jest Maryja?. Ot jest Ona arcydzieem Boego miosierdzia; kobiet par excellence, arcydzieem stworzenia, arcydzieem Odkupienia, ktrego dokona Bg w Chrystusie, Umiowanym Synu Ojca. yjc w Maryi, moemy „skosztowa i zobaczy” miosierdzie Ojca. To przez Ni moemy go dowiadczy i przeywa je bardziej waciwie.(…).

A czy Boe miosierdzie nie jest tym, o czym w dzisiejszych czasach powinnimy przypomina sobie przede wszystkim?. Bg jest „ bogaty w miosierdzie”. I wanie po to, bymy mogli odkry je na nowo i y nim na co dzie, arcydzieo tego miosierdzia zostao nam dane w osobie Maryi. Matka Niepokalana (…) jest T, ktra odpowiada na to miosierdzie aktem cakowitego i bezwarunkowego zawierzenia ; Maryja yje jedynie Ojcowskim miosierdziem.(…).
Najwitsza Dziewica Maryja zostaa nam dana,(…), jako Ta, ktrej gwnym zadaniem jest przeprowadzenie nas przez wsk, krlewsk bram, jak jest miosierdzie Ojca.
( Za - „Maryja - Tajemnica Boego Miosierdzia”- Marie-Dominique Philippe OP).

Niepokalane Serce Najwitszej Maryi Panny, mdl si za nami!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1158.Cielesne i duchowe Serce Jezusa

Biskup Pelczar dostrzega dwa aspekty Serca Jezusowego razem sprzone: serce cielesne i serce duchowe. "To wanie serce cielesne i duchowe Pana Jezusa – pisze w swoim dziele Naboestwo do NSJ – jest przedmiotem naszej czci i mioci, czyli naszego naboestwa, bo Serce cielesne samo przez si zasuguje na cze i mio najwysz, jako nierozdzielnie zczone z Bosk Osob, do ktrej si wszelka cze i mio odnosi; gwn za pobudk tej czci i mioci jest Serce duchowe, a przede wszystkim nieskoczona mio Sowa wcielonego – ta mio, ktrej najwspanialszymi pomnikami s bek, krzy, otarz i przybytek sakramentalny".

Wedug Jzefa Sebastiana Serce cielesne Pana Jezusa – ktre jest czstk Jego czowieczestwa – wskazuje przede wszystkim na Chrystusa historycznego, na Jego konkretne dzieo odkupienia, od bka do krzya, a zwaszcza na zadan ran boku. Natomiast duchowe Serce Jezusa przesuwa akcent na mio Bo w Jezusie Chrystusie w stosunku do ludzi, nie tylko w pojciu historycznym, ale mio obecn tu i teraz , mio miosiern, zbawcz dla wszystkich. W tym znaczeniu – mwi w. Jzef Sebastian – Najwitsze Serce Jezusowe jest wityni Bstwa, tronem aski, stolic miosierdzia, rdem ycia Boego na ziemi, szko cnt, skarbnic darw.
( Za – Rozmiowany w Boym sercu w. Jzef Sebastian Pelczar. Siostry Sercanki).

Jezu, cichy i pokornego Serca , uczy serca nasze wedug Serca Twego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1157.Modlitwa do Maryi Matki Kapanw

Maryjo, Matko Chrystusa,
Matko kapanw i Krlowo Apostow,
przychodzimy dzisiaj do Ciebie, by zawierzy Tobie
kapastwo naszych synw i braci, przyjaci i tych,
z ktrymi dziki ich pracy cz nas wizy serdeczne.

Dzikujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu
- za ich posug,
- za przepowiadanie Dobrej Nowiny,
- za codzienny cud mioci na otarzach wiata,
- za porednictwo w dziele pojednania i przebaczenia,
- za obecno w chwilach cierpienia i przejcia z tego wiata do domu Ojca,
- za ich modlitw i wiar,

Matko kapanw, nasza Matko, Tobie zawierzamy kadego z nich
- niech trwaj w jednoci z Chrystusem. Amen.

Pierwszy czwartek miesica. Szczeglnie modlimy si za kapanw i dzisiaj za wszystkich, ktrzy w jakikolwiek sposb wsppracuj z kapanami- aby zawsze „ trzymali si prostej linii prawdy”. ( por.2 Tm 2,15).I troch humoru.
ebrak stoi pod kocioem i ebra. Mczyzna wychodzcy z kocioa daje mu pienidze i mwi agodnie: ksidz wanie mwi, e potrzebuje pomocy w ogrodzie. Niech pan skosi trawnik, przytnie drzewka, posadzi kwiaty, to ksidz panu zapaci. ebrak popatrzy uwanie na mczyzn i powiedzia porozumiewawczo- Dzikuj,e pan mnie ostrzeg i znikn spod kocioa.
Pozdrawiam serdecznie:). Z Maryj.

1156.To niezwyke!
NIEBO BDZIE NA ZIEMI!

Uroczysto Boego Ciaa jest niezmiernie wana.Podczas tej Uroczystoci cay Koci oddaje Bogu cze, wielbi Boga, oddaje Mu chwa. Jednoczenie, gdy dusze otwieraj si na obecno Bo, s jednoczone z Bogiem i zaznaj – jako Koci – niezwykej jednoci.
Ciao Pana Jezusa jest:
- znakiem zjednoczenia wszystkich dusz w Kociele,
- niezwykym znakiem cznoci wszystkich dusz z Jezusem,
- znakiem przynaleenia wszystkich do Boga,
- znakiem bycia jedno w Chrystusie.

May Opatek, wydawa by si mogo, tak niepozorny wobec caego ogromu wszechwiata, a jednak to wanie On czy wszystkie dusze. W Nim - w Bogu wszystkie dusze zaznaj jednoci, otrzymujc dar mioci, dar ycia Boego.

Niech ten dzie i caa Oktawa bd szczeglnymi dniem radoci; dniami, kiedy mamy gbsz wiadomo, i Bg jest pord nas, a Jego obecno powodowana jest mioci i tylko mioci do kadego z nas!.

Matka Najwitsza bdzie razem z nami klcze przed Bogiem, adorowa Go, kocha, wielbi, wysawia, piewa Mu. To jest Jej najwiksz radoci serca – mc uwielbia Boga.

PAMITAJMY! Bg zawsze otoczony jest swoim Dworem, wic w UROCZYSTO BOEGO CIAA TEN DWR BOY BDZIE PORD NAS na ulicach miast i wsi. NIEBO BDZIE NA ZIEMI! To niezwyke! ( Na podstawie malenkadroga.pl).

Trwamy jeszcze w Oktawie Uroczystoci Boego Ciaa. Radujmy si!- „Ciebie Boga, wysawiamy, Tobie ,Panu, wieczna chwaa…” .Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1155.Piknie jest zatrzyma si z Nim...

„Piknie jest zatrzyma si z Nim i jak umiowany Ucze oprze gow na Jego piersi (por.J13, 25), poczu dotknicie nieskoczon mioci Jego Serca. Jeeli chrzecijastwo ma si wyrnia w naszych czasach przede wszystkim « sztuk modlitwy , jak nie odczuwa odnowionej potrzeby duszego zatrzymania si przed Chrystusem obecnym w Najwitszym Sakramencie na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie penej mioci? Ile to razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeywaem to dowiadczenie i otrzymaem dziki niemu si, pociech i wsparcie!”. ( Jan Pawe II- Encyklika -O Eucharystii w yciu Kocioa).


Wiara to wielki dar Boga, dla nas „glinianych naczy”. Promy codziennie o jej przymnoenie, aby nie popa w pusty rytualizm. W tych Eucharystycznych Dniach szczeglnie adorujmy Jezusa, ukrytego pod zason Chleba i Wina.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1154.Eucharystia oraz Najwitsza Maryja Panna.

Synna jest wizja ks. Boskodotyczca przyszych dziejw Kocioa. Dwie floty staj naprzeciw siebie. Na czele okrtu flagowego staje papie i przejmuje jego stery. Walka z wrog flot to walka z nieprzyjacielem oraz przeladowania, jakie bdzie musia znie Koci.

W nie pojawiaj si dwie kolumny okryte wiatem. Na jednej z nich widniaa Hostia i napis: Sanctus Credentium (ratunek dla wierzcych); na drugiej, mniejszej: Auxilium Christianorum (wspomoenie dla chrzecijan). w. Jan Bosko wyjania, e ratunkiem dla ludzi bdzie Eucharystia oraz Najwitsza Maryja Panna.

Mwi si o nim jako o prekursorze ordzia z Fatimy. Jego prorocze wizje maj wiele wsplnego z tymi przekazanymi przez siostr ucj. Jego wizje zapowiadaj ostateczne zwycistwo Matki Boej i opiek nad Kocioem i wiatem. ( Za Aleteia).


Trwamy w oktawie Uroczystoci Boego Ciaa. Uciekamy si w tym miesicu do Serca Jezusa, dzisiaj jeszcze szczeglnie do Niepokalanego Serca Maryi. Warto te pomodli si pikn Litani Eucharystyczn SS. Klarysek od Wieczystej Adoracji w Ktach.

Panie, zmiuj si nad nami, Chryste, zmiuj si nad nami, Panie, zmiuj si nad nami.
Chryste usysz nas, Chryste wysuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boe– zmiuj si nad nami.
Synu, Odkupicielu wiata, Boe
Duchu wity, Boe
wita Trjco, Jedyny Boe-zmiuj si nad nami.

Jezu, Chlebie wity– Tobie chwaa i mio.
Jezu, Chlebie na pustyni
Jezu, Chlebie z nieba
Jezu, Chlebie, ktry syci
Jezu, Chlebie, ktry zbawia
Jezu, Chlebie, ktry daje si
Jezu, Napoju Prawdziwy
Wielki Sakramencie
Sakramencie Przedziwny
Sakramencie Mioci
Sakramencie Pokoju
Sakramencie Jednoci
Sakramencie Nadziei
Najwitsza Pamitko zbawczej Mki
Najwitsza Pamitko Krzya
Najwitsza Pamitko Zmartwychwstania
Najwitsza Pamitko Wniebowstpienia

Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata– przepu nam, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata– wysuchaj nas, Panie.
Baranku Boy, ktry gadzisz grzechy wiata– zmiuj si nad nami.

K:Jezu, obecny pod postaci Chleba na naszych otarzach.
W:Umacniaj nas Ciaem i Krwi Swoj.

Mdlmy si.Boe, nasz Ojcze, owie nasze serca wiatem wiary i rozpal ogniem mioci, abymy w duchu i prawdzie z caym oddaniem wielbili Chrystusa, ktrego w Najwitszym Sakramencie czcimy jako naszego Boga i Pana. Ktry yjesz i krlujesz na wieki wiekw. Amen.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1153.Jaki jest Bg? (Dzieci)

www.youtube.com/watch?v=ZrPN2gRpQI4

Projekt ewangelizacji rodzicw dzieci pierwszokomunijnych - Piotr Sobczyski

www.youtube.com/watch?v=kvzWkqSqn5M

1 czerwca- Dzie Dziecka. Mdlmy si za wszystkie dzieci, ich rodzicw i rodziny- babcie, dziadkw, ciocie, wujkw. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1152.WITAJ POKARMIE

www.youtube.com/watch?v=CwOyy2_lkTY

„Uczestnicz w kadej Mszy witej jakby bya pierwsza, jedyna, ostatnia...”- napis w Oratorium w. Jana Bosko w Turynie.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie w t niepojt Uroczysto, kiedy Jezus Eucharystyczny dosownie idzie na nasze ulice,place, wsie, miasta, miasteczka...Z Maryj.

1151.BOE CIAO

www.youtube.com/watch?v=BPaHYe5h5qU

Pange Lingua Gloriosi, Saw jzyku tajemnic (acina/polski).

www.youtube.com/watch?v=_Arfz6skjBM

Italy, Orvieto Cathedral

www.youtube.com/watch?v=bOlWtI-Vxck

„Saw jzyku tajemnic Ciaa i najdroszej Krwi !”.

(A u mnie dzi padao i to bardzo!. Ziemia wreszcie jest nawodniona. Dzikuj Ci, Dobry Boe).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1150.WIADECTWO i SOWO POUCZENIA

– bez rozgosu, ale zawsze w bliskiej relacji z Panem Jezusem, spisywaa w latach 1985–2010 emerytowana nauczycielka, mieszkanka Szczecina – Alicja Lenczewska. Trzeba podkreli, eod momentu nawrcenia i pojawienia si dialogw z Panem Jezusem a do odejcia do wiecznoci Alicja podlegaa staemu kierownictwu duchowemu dowiadczonych kapanw, systematycznie przystpowaa do sakramentw, intensywnie uczestniczya w yciu Kocioa. ya skronie, bya czowiekiem modlitwy i dziecicego zawierzenia. Trudy codziennoci i cierpienia choroby przyjmowaa w duchu ofiary wynagradzajcej.
Dnia 20.11.2011 roku, po gwatownym nasileniu objaww choroby nowotworowej przekazaa orygina maszynopisu wyraajc pisemn zgod na kserowanie i upowszechnianie wedug moliwoci i rozeznanej woli Boej, opracowywanie i wykorzystywanie jego fragmentw oraz na wydanie drukiem w obiegu oficjalnymz zachowaniem zasady, e s to teksty natchnione i nie mog by uyte do celw komercyjnych.
Alicja Lenczewska odesza do Pana dnia 5.01.2012 roku.

W dniu 24.01.2012 roku zaprezentowano te teksty arcybiskupowi Diecezji Szczecisko-Kamieskiej – ks. Andrzejowi Dziga.
Ksidz Arcybiskup po wstpnym zapoznaniu powoa komisj, ktrej przewodniczy ks. prof. Henryk Wejman.
wiadectwo i Sowo Pouczenia uzyskay nihil obstat (orzeczenie, e nie ma nic sprzecznego z nauk Kocioa) i imprimatur (pozwolenie wadzy kocielnej na druk).

( Za W obronie Wiary i Tradycji Katolickiej).

To ksidz redaktor Mieczysaw Piotrowski SCHr , redaktor Katolickiego Dwumiesicznika „Miujcie si”, zwrci si do arcybiskupa Diecezji Szczecisko-Kamieskiej – ks. Andrzeja Dzigi.

Tak wic mamy pikne publikacje o charakterze mistyczno- duchowym, warte studiowania i medytacji prywatnej.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1149.Mdlmy si o deszcz! Skorzystajmy ze starych, katolickich modlitw.

Upalna pogoda doprowadza do zmczenia i cierpie ludzi oraz zwierzt. Sucha ziemia moe nie wyda spodziewanych plonw. Straty w rolnictwie i przemyle dopiero bd szacowane. Dlatego te trzeba usilnie baga Boy Majestat o zesanie na zesch ziemi zbawiennego nawadniajcego deszczu. Szczeglnymi patronami w tej sprawie s wici Eliasz, Dezydery z Bourges i Herybert z Kolonii.


Modlitwa z drugiej poowy XIX w.

Mdlmy si: Boe, w ktrym yjemy, ruszamy si i jestemy, deszcza yznego racz nam udzieli, abymy Twoj pomoc dostatecznie wsparci, z lepsz ufnoci niebieskiej chway mogli da. – Daj prosimy wszechmogcy Boe, abymy, ktrzy w smutku naszym ufno w Tobie pokadamy, od wszelkich przeciwnoci przez Ciebie zawsze obronieni byli. – Udziel nam, prosimy Panie deszcza poytecznego, a wysch i spragnion ziemi niebieskiemi potokami przyzwoicie napenij. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,ktry z Tob yje i krluje w jednoci Ducha witego,Bg, przez wszystkie wieki wiekw. Amen.

(Kancyona katolicki mniejszy i razem ksika modlitewna wydana przez ks. Jana mijk, Cieszyn 1871). ( Za PCh24.pl.).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1148.Czym protestantyzm rni si od katolicyzmu ?- ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

„A przecie Pan Bg jest Panem Bogiem, wiecznie, bez pocztku i bez kresu”.
„ I ten Jezus wanie yje, prowadzi nas i doprowadzi nas, kochani, t najpotniejsz moc Jego odkupieczej Mioci,…..w sakramencie witym jest szczyt naszego bytowania”

www.youtube.com/watch?v=96eTfsJZFkk

Pikna homilia! Warto posucha. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1147.Obraz El Greco

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Trinidad_El_Greco2.jpg

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1146.Trjca wita (obraz El Greca)

Artysta przedstawiTrjc witw sposb nazywanyPietas Domini.Bg Ojciecukazuje ludzkoci ciao martwegoSyna, aDuch wityw postaci gobicy unosi si nad nimi. Centrum kompozycji zajmuje martwe i bezwadne ciaoChrystusa, ktre podtrzymywane jest przez Boga Ojca.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jca_%C5%9Awi%C4%99ta


Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1145.Matki w yciu witych


w. Sylwia, matka w. Grzegorza Wielkiego – Doktora Kocioa, miaa dobrego ma, w. Gordiana Anicjusza, z ktrym stworzya autentycznie chrzecijask rodzin. Przyszy papie - jeden z najwybitniejszych, o czym wymownie wiadczy przydomek „Wielki” - wzrasta wic u boku kochajcych i pobonych rodzicw. Na jego wychowanie wywary rwnie wpyw dwie ciotki, ktre mieszkay znimi, w. Farsylia i w. Emiliana. Kiedy wada ju Kocioem, jego matka zamieszkaa w niewielkim domu na Wzgrzach Awentyskich, wiodc ywot mniszki. Czsto przesyaa synowi jarzyny na srebrnej tacy. On wspomina j w swoich pismach, a kiedy zmara, poleci umieci wizerunki obu rodzicw w kociele w. Andrzeja.

Matk w. Brunona I Wielkiego - od 953 r. arcybiskupa Kolonii – bya w. Matylda z Ringelheim. Jeli, jako dostojnik Kocioa, zyska opini czowieka skromnego i pobonego, to niemaa w tym zasuga jego matki, maonki Henryka Ptasznika, krla Niemiec. Ostatnie lata ycia spdzia na modlitwach i dzieach miosierdzia, wspomagajc kocioy i klasztory.

Natomiast w. Ludwik IX nie zostaby zapewne monarch Francuzw, gdyby nie jego matka w. Blanka Kastylijska. Jej osobisty przykad sprawi, e by on nie tylko rozwanym wadc, ale i wzorowym mem oraz ojcem. Nazywano go „krlem mnichw”, bo wid skromne ycie, nie stronic od posugiwania ubogim i chorym. Reformujc odwanie pastwo, podj take walk z lichw, prostytucj i zakaza pojedynkw. O tym, jak wielkim zaufaniem darzy matk, wiadczy fakt, e gdy wyrusza na krucjat do Ziemi witej – ju jako krl Ludwik IX – ustanowi j regentk. Do koca ycia pamita sowa: „Synu, wolaabym ci widzie na marach ni w grzechu”. ( Za „ Przewodnik Katolicki ").

Mdlmy si za nasze Mamy, dzikujc Dobremu Bogu, za dar Ich ycia. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1144."Czowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli si z innymi." - w. Jan Pawe II

Podzikowania dla ksidza

Ile soc wiary w sercach zapalie,
Ile ez zgasi na cierpicym licu,
Ile z drg pieka w Niebo zawrcie,
Ilu zgromadzi przy mioci Krzyu

yczymy, aby dobry Pan Bg z nieba,
z Pann wit, Matk Bo,
da Ci wszystko, co potrzeba,
nade wszystko dobre zdrowie.

Niechaj wszelkie dary Ducha
dzi na Tobie spoczywaj,
by posug sw na ziemi
sign szczcia w blaskach nieba.

I yj sto lat, albo duej
swoim sowem serca zmieniaj.
Niech Ci bdzie Bg mioci,
a Maryja Wspomoeniem.
Szcz Boe!

25.05 2018r. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie :). Z Maryj.

1143.JAKI JEST ZWIZEK MIDZY PRAC A ROZWOJEM DUCHOWYM?

„Celem pracy, kadej pracy, jest sam czowiek. Dziki niej winien si udoskonala, pogbia swoj osobowo, praca jest dla czowieka, anie czowiek dla pracy”. Nawet bardzo prosta praca ma sw warto przed Bogiem, za bezczynno, zwizana niekiedy wprost zlenistwem czowieka, staje si drog do duchowego pomniejszania si czowieka, moe by drog do rnych grzechw”. ( Jan Pawe II).

https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/101_duchowosc_24.html

Praca- dzisiaj bardzo powane zagadnienie. Wielu ludzi cierpi z powodu jej nadmiaru, ale bardzo wielu ludzi cierpi te z braku zajcia, bezczynnoci.
Mdlmy si za wszystkich , z rnych powodw, cierpicych ludzi. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1142.U POCZTKW... TAJEMNICA!

Historia mojego powoania kapaskiego? Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Kade powoanie kapaskie w swej najgbszej warstwie jest wielk tajemnic, jest darem, ktry nieskoczenie przerasta czowieka. Kady z nas kapanw dowiadcza tego bardzo wyranie w caym swoim yciu. Wobec wielkoci tego daru czujemy, jak bardzo do niego nie dorastamy. Powoanie jest tajemnic Boego wybrania: „Nie wycie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abycie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa" (J 15,16). „I nikt sam sobie nie bierze tej godnoci, lecz tylko ten, kto jest powoany przez Boga jak Aaron" (Hbr 5,4). „Zanim uksztatowaem ci w onie matki, znaem cie, nim przyszede na wiat, powiciem cie, prorokiem dla narodw ustanowiem ci" (Jr 1,5).
(Jan Pawe II „Dar i Tajemnica”).

Mdlmy si, przez wstawiennictwo Maryi, za wszystkich kapanw. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1141.Modlitwy po acinie - pomoc w samodzielnej nauce

www.youtube.com/watch?v=nx74ToKpFDw

Jzyk aciski to nie tylko jzyk wasny witego Kocioa Katolickiego. To jzyk wiekw. To jzyk wszystkich witych.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1140.Litaniae Lauretanae Litania Loretaska (acina/polski)

www.youtube.com/watch?v=leH1bp6XFJY

Pikne! Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis