Jeste 38307 osob odwiedzajc ksig.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis

1213.wito…

„W swojej istocie wito nie jest powoaniem dla tych, ktrzy zmieniaj wiat i czyni go lepszym. wito jest powoaniem dla tych, ktrzy kochaj Boga i ktrzy pozwalaj Bogu wej w swoje serca, ktrzy yj mioci, to znaczy mioci Bo kadego dnia swojego ycia.”
( ks. kard. Robert Sarah - „Bez Boga jestemy drzewem bez korzeni” Wyd. Sistr Loretanek, W-wa, 2016).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1212.KOMUNIA W - NIEBO MWI NAM, E MAMY KLKA I PRZYJMOWA KOMUNI DO UST

„I dlatego najwaciwsz zewntrzn postaw Eucharystyczn dzieci Boych w kociele zbudowanym na Piotrze jest postawa klczca. I postawa przyjmujca Boga w Trjcy witej Jedynego do ust…” (ks prof T.Guz).

www.youtube.com/watch?v=aCUUtmbJW3s

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1211.wita Magorzata Maria Alacoque- „ wita od Serca Jezusowego”.

wita Magorzata Maria Alacoque, francuska wizytka i mistyczka ya w latach 1647-1690. Przez ponad ptora roku Pan Jezus w objawieniach przedstawia jej swoje Serce, bezgranicznie kochajce ludzi i oczekujce ich mioci.

Magorzata nazywana jest "wit od Serca Jezusowego". W jednym z listw tumaczy: To Boe Serce jest niezgbion otchani wszelkich dbr, do ktrej ubodzy maj si zwraca we wszystkich swoich potrzebach. Ono jest otchani radoci, w ktrej przepadaj wszystkie nasze smutki. Jest otchani pokory przeciwko naszej pysze, jest otchani miosierdzia dla nieszczliwych, jest wreszcie otchani mioci, w ktrej powinnimy ukry ca nasz ndz.

Obietnice Serca Jezusowego
www.youtube.com/watch?v=GmbJgu5-GcU

Pierwszy pitek miesica. Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1210.Przyszo lato – wakacje!

www.youtube.com/watch?v=Ls4y1_s5czI

O Panie, daj mi pewn rk, dobre oko, doskona uwag, bym nie pozostawi za sob paczcego czowieka.
Ty jeste Dawc ycia - prosz Ci przeto, spraw bym nie sta si przyczyn mierci tych, ktrym Ty dae ycie.
Zachowaj, o Panie, wszystkich ktrzy bd mi towarzyszy od jakichkolwiek nieszcz i wypadkw.
Naucz mnie, bym kierowa pojazdem dla dobra drugich i umia opanowa pokus przekraczania granicy bezpieczestwa szybkoci.
Spraw, aby pikno tego wiata, ktry stworzye, wraz z radoci Twej aski, mogy mi towarzyszy na wszystkich drogach moich.Amen.


Modlitwa za wstawiennictwem w Krzysztofa o opiek na drog

wity Krzysztofie, ktry patronujesz prowadzcym pojazdy, otaczaj sw opiek kadego, kto usidzie za kierownic.

Wypraszaj u Boga aski i predyspozycje potrzebne kademu kierujcemu pojazdem.

wity Krzysztofie, pro dobrego Boga, aby chroni kierowcw przed brawur i wypadkami i aby kady z nich by na drodze odpowiedzialny, trzewy, opanowany i yczliwy. Amen.

Maryjo, czuwaj nad kadym podrujcym, dopom szczliwie wrci do domu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1209.MOC MODLITWY O BOE MIOSIERDZIE

Pan Jezus powiedzia do siostry Faustyny, e rda Jegomiosierdzia s niewyczerpane (por. Dz. 692). Historia dostarcza mocnych dowodw na to, e Jezus wybawia tych, ktrzy woaj o Jego miosierdzie.

https://milujciesie.org.pl/moc-modlitwy-o-boze-milosierdzie.html

Jezu, ufam Tobie!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1208.Troch humoru

Przyjaci kochamy dla ich wad, bo lubimy, gdy kto te ma wady. (Aleksander Fredro).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1207.LIPIEC - MIESIC POWICONY KRWI CHRYSTUSOWEJ

Po miesicu maju dla Maryi i czerwcu dla Najwitszego Serca Jezusowego, Koci wiadomie ustali, e miesic lipiec bdzie powicony Najdroszej Krwi Jezusa. Lipiec jest centrum roku sonecznego, jest miesicem nad miesicami, miesicem soca, ktre pray swym najintensywniejszym skwarem: a Odkupienie nie jest moe stoem obfitujcym w cudowne rdo – Boskiej Krwi – wlewanej w dusze przez mio Chrystusa? Oto dlaczego tak wito, jak i miesic Najdroszej Krwi zostay ustanowione w rodku roku prawie, by przypomnie nam peni samego Odkupienia. (…).

(Rozwaania z ksiki: „Il mese del Preziossismo Sangue”, Rafaello Bernardo CPPS, Rzym (tum. G. Tru).)
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1206.„Modlitwa - moje najwaniejsze przesanie” - w. Jan Pawe II

Pod Twoj obron

Pod Twoj obron
uciekamy si,
wita Boa Rodzicielko,
naszymi probami
racz nie gardzi
w potrzebach
naszych,
ale od wszelakich
zych przygd
racz nas zawsze wybawia,
Panno chwalebna
i bogosawiona.

O Pani nasza,
Ordowniczko nasza,
Poredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

Jezu cichy i pokornego Serca, uczy serca nasze wedug Serca Twego.

„O Jezu, uczy me serce czue na kade cierpienie duszy czy ciaa blinich moich. O Jezu mj, wiem, e Ty tak postpujesz z nami, jak i my postpujemy z blinimi.
Jezu mj, uczy serce moje podobne do miosiernego Serca swego. Jezu, dopom mi przej przez ycie czynic dobrze kademu...” (Dz.692).

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1205.Pytania w kwestii podry -Elizabeth Bishop


Za duo tych wodospadw; stoczone strumienie
za szybko pdz w d ku morzu,
a pod naporem tylu chmur te grskie wierzchoki
zaczynaj musowa ze wszystkich stron w zwolnionym tempie,
zmieniajc si w wodospady wprost na naszych oczach.
- Bo jeli te smugi, te byszczce, kilometrowe zy
to jeszcze nie wodospady,
to w mgnieniu wieku, a tak biegn tu wieki,
najpewniej nimi si stan.
Lecz gdy strumienie i chmury tak sobie podruj, podruj,
gry wygldaj jak przewrcone okrty
z brodami limakw i szlamu.
Pomyl o drodze powrotnej.
W domu naleao zosta i o tych stronach pomyle?
Gdzie wypadaoby nam by dzisiaj?
Czy godzi si oglda dziwnych obcych w sztuce
w tym najdziwniejszym z teatrw?
C to za dziecinada, e pki tchu,
nie wahamy si spieszy choby zaraz,
eby soce obejrze z drugiej strony?
Najmniejszego zielonego kolibra na wiecie?
Gapi si w niepojte, zacne rumowisko,
niepojte i nieprzeniknione,
w dowolnie wybrany widok,
ujrzany w lot i zawsze, na zawsze cudowny?
Och, czy musimy ni te swoje sny
i na dokadk je zjada?
I czy zdoamy zmieci kolejny
zawijany zachd soca, jeszcze ciepy?

Jednak na pewno byoby nam szkoda
nie ujrze drzew rosncych wzdu tej drogi,
naprawd zbyt natarczywych w swoim piknie,
nie ujrze ich gestykulacji w stylu
majestatycznych mimw odzianych na rowo.
- Nie musie stawa po benzyn w polu,
nie sysze smutnej, drewnianej melodii
na dwie nuty nie zgranych chodakw
rozklekotanych niedbale po pododze
lepkiej od smaru stacji benzynowej.
(W innym kraju drewniaki musiayby przej testy,
kad par obowizywaby identyczny dwik.)
- Tak, szkoda nie posucha innej,
mniej prymitywnej muzyki brzowego ptaka
nad zepsut pomp benzynow, w rodku
jezuickiego baroku kocioa z bambusu:
trzy wiee, srebrnych krzyy pi.
- Tak, szkoda nie poduma troch,
niewyranie i bez gbszych wnioskw,
nad moliwym zwizkiem czcym przez wieki
najtoporniejsze drewniane obuwie
z wymuskanymi fidrygakami
struganych fantazji tych drewnianych klatek.
- Nigdy nie odcyfrowywa historii
w zwiewnej kaligrafii tych piewajcych klatek.
- Nie by zmuszonym wsuchiwa si w deszcz
tak przypominajcy mowy politykw:
dwie godziny bezpardonowej oracji,
po ktrej zapada naga, zota cisza.
Podrny wyciga notes, moe pisa:

„ Czy to z braku wyobrani cigle odwiedzamy
miejsca wyobraone, zamiast siedzie w domu?
A moe jednak Pascal nie cakiem mia racj
w kwestii tego lczenia we wasnym pokoju?

Kontynent, miasto, pastwo, rodowisko:
wybr szeroki nie jest, nie do nas naley.
Tu czy tam... Nie. Naleao w domu zosta,
gdziekolwiek ten dom ley?”

Wakacje 2018. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1204.Krew Zbawiciela i zy Matki. Niezwyke rozwaania o Pasji.

Nasz Pan nie chcia, aby Matka Boa przelaa chocia kropl swojej krwi. Pozwala na wszelkiego rodzaju mki przeciwko sobie, ale zabroni siom za wznosi nawet palec przeciwko swej Niepokalanej Matce. Dziki temu nie doznaa mczarni fizycznych. (...). Cae Odkupienie miao pochodzi konkretnie z Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Matka Boa przelaa jednak inny rodzaj krwi: zy. Suyy one jedynie jako swego rodzaju uzupenienie Krwi naszego Pana. Moemy powiedzie, e zy s krwi duszy. Cierpiaa cay bl Jego mierci i wylewaa zy. Dlatego te nie sposb myle o Krwi Chrystusa bez jednoczesnego wzicia pod uwag ez Maryi, ktre doczyy si do tej Krwi i stanowiy pierwszy hod dla Chrystusa.(…).

Patrzc na t przelan Krew Chrystusa, powinnimy zauway, e Miosierdzie Boe chciao, aby zostaa ona wylana w caej obfitoci. Caa Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa zostaa przelana, jakby pokazujc, e On da nam wszystko, nie zatrzymujc nawet jednej kropli – wszystko po to, by nas zbawi. Jedna kropla Jego Krwi wystarczyaby do tego, ale On przela ca. Ostatnie Jej krople zmieszay si z wod, ktra opucia Jego bok, gdy Longinus przebi Jego Serce. Chrystus chcia da wszystko by nas odkupi.

Wreszcie, rozmylajc o Krwi Paskiej, powinnimy pomyle o Eucharystii. Krew Chrystusa zostaa przelana na ulicach, placach, paacu Piata i na grze Kalwarii. Krew Chrystusa znajduje si cakowicie w witej Eucharystii. Ile razy otrzymywalimy t Krew Chrystusa! Tak wic, gdy przyjmujemy Ciao i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, powinnimy o tym pamita. Otrzymujemy Krew Chrystusa, przelan za nas.
(…).

Autor:Plinio Correa de Oliveira . Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1203.Opcja benedyktyska - „Ben Op”- ? - droga dla wspczesnych katolikw czy dezercja?

Jak powinna wyglda idealna wsplnota zwolennikw opcji benedyktyskiej? Nie ma jednego susznego wzorca, za to istnieje wsplne rdo inspiracji – regua benedyktyska. Oczywicie, nie zawsze chodzi o przestrzeganie jej w sposb dosowny. (...). Jak jednak przekonuje Dreher, naley si trzyma oglnych zasad: porzdku (gwnym celem jest Bg), modlitwy i pracy, stabilnoci, wsplnotowoci, gocinnoci, a take rwnowagi.
( Za Pch24.pl).
Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1202.Zygmunt Rumel onierz- poeta

O poetach

Znam sowa o poetach, e s nieszczliwi -
Wp nadludzcy, wp ludzcy, a tylko wier ywi.
Lunatyczni jak wiato, ksiycowi poeci,
Ktrych duch ponad wiatem z kometami gdzie leci.
Znam sowa o poetach i ich samych wyznania -
W ktrych czasem si rbek jakiej prawdy odsania,
Ale trzeba to wyzna - nawet, nawet poeci
Sami siebie nie znaj. Krom zmierzchych stuleci,
Gdy to Dawid, Izajasz rozmawiali z wiekami
I krzepili swj nard proroczymi psalmami,
Gdy to wieszcz w olepy z Hellady
Bogw z ludmi prowadzi na przygody i zwady.
U nas kilku znam ledwo, ktrzy wie umieli -
Jary Jan Czarnolaski, Konrad, wty Anhelli,
Promethidion przemdry i swat-druba z Wesela.
Innych z kunsztem rymowym chocia byo wielu -
Kunsztowi przekazali imiona - nie wieci
Ktra ludy prowadzi - prawa dzieje treci,
I niby una wielka - niby gwiazda boa
Nowe ldy dobywa pokadami z morza -
Oceanu Ludzkoci…
( Czerwiec 1943)

*

Werset

Twj dziad w czerwonym polu
Szkaratne kwiaty kad -
Twj ojciec nis do boju
Dwadziecia modych lat...

U wrzenia ran koralu
Zastyga mierci brat -
Gdy wstyd twe czoo pali
e on - a nie ty pad...

Dzi tsknisz - werset stali
Pomieniem krwawych szmat -
U nowych ran korali
Jak ojciec nie i dziad...
( listopad 1940)


Ppor. Zygmunt Rumel onierz- poeta zamordowany przez UPA. (22.02 1915- 11.07.1943). Podobnie jak jego ojciec, weteran wojny z bolszewikami, w czasie II wojny wiatowej by onierzem walczcym o woln Polsk. Prb powstrzymania nasilajcych si w 1943 r. ukraiskich rzezi na Polakach przypaci wasnym yciem.

Wieczny pokj, wieczny odpoczynek… Jezu, ufam Tobie!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1201.Modlitwa za kapanw z "Dzienniczka" nr 1052

O Jezu mj, prosz Ci za Koci cay, udziel mu mioci i wiata Ducha swego, daj moc sowom kapaskim, aby serca zatwardziae kruszyy si i wrciy do Ciebie, Panie. Panie, daj nam witych kapanw. Ty sam ich utrzymuj w witoci. O Boski i Najwyszy Kapanie, niech moc miosierdzia Twego towarzyszy im wszdzie i chroni ich od zasadzek i side diabelskich, ktre ustawicznie zastawia na dusze kapana. Niechaj moc miosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogo przymi wito kapana, bo Ty wszystko moesz.


Rwnie za dusze wszystkich bestialsko zamordowanych polskich kapanw na Woyniu. Maryjo, Matko Kapanw, mdl si za Nimi!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1200.MSZE NIEDOKOCZONE

www.youtube.com/watch?v=GsKBAhbG89g

Woyscy ksia zostali po czci zapomniani take przez Koci. W przypadku tylko jednego z ponad 200 zamordowanych prowadzony jest proces beatyfikacyjny.

Ksia ginli w sposb okrutny. Podczas tzw. „krwawej niedzieli” zabijano ich take podczas Mszy. Wszyscy mieli szans ucieczki, docieray do nich informacje o zbliajcych si morderczych sotniach. Oni jednak zostali i wytrwale prowadzili prac duszpastersk w parafiach.

( Za Piotr Relich - Niedokoczone Msze woyskie. Zapomniana karta historii ukraiskiego ludobjstwa.)

Te Msze zawsze ju pozostan niedokoczone... Dla Jego bolesnej mki, miej miosierdzie….Jezu, ufam Tobie!.Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1199.Woy i Galicja Wschodnia

W latach 1943-1945, jak ocenia badaczkaEwa Siemaszko, Ukraicy zgadzili naWoyniu i wGalicji Wschodniejok. 130 000 ludzi. Ludobjstwo inspirowane byo przezOUN, a jego motywem bya zbrodnicza ideologia. Polakw zabijano tylko dlatego, e byli Polakami.

Alain Besanon, francuski politolog, historyk socjologii i filozofii, tak zdefiniowa (...) pojcie:ludobjstwo- w sensie waciwym, w odrnieniu od zwykej rzezi, da nastpujcego kryterium: jest torze zamierzona w ramach ideologii, stawiajcej sobie za cel unicestwienie czci ludzkocidla wprowadzenia wasnej koncepcji dobra. (…).

Niszczono [ rwnie] wszystkie budynki zamieszkane przez Polakw.
Dyrektywa OUN instruowaa:
„Zniszczy wszystkie ciany kociowi innych polskich budynkw kultowych; zniszczy drzewa przy zabudowaniach tak, aby nie pozostay nawet lady, e tam kiedykolwiek kto y, ale nie niszczy drzew owocowych przy drogach; do 21 XI 1944 roku zniszczy wszystkie polskie chaty, w ktrych poprzednio mieszkali Polacy (…).
(Za fundacj „Blisko Polski”).

Wieczny pokj, wieczny odpoczynek racz Im da Panie…! Maryjo. Krlowo Polski, mdl si za nami!. Jezu, ufam Tobie!. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1198.Troch humoru

Zima, las, pada nieg.
Po lesie chodzi zdenerwowany niedwied.
Wida po nim, e nie moe spa.
Chodzi i mwi do siebie:
- No i po co wypiem t kaw we wrzeniu?!

Nauczyciel na lekcji mwi do Jasia:
- Z Ciebie byby doskonay przestpca.
- Dlaczego?! - dziwi si Ja.
- Bo w zeszycie nie zostawiasz adnych ladw dziaalnoci.

Do ruszajcego z przystanku autobusu podbiega mczyzna, krzyczc:
- Ludzie, zatrzymajcie ten autobus, bo si spni do pracy!
- Panie kierowco - woaj pasaerowie - niech pan stanie! Jeszcze kto chce wsi!
Kierowca zatrzymuje autobus, mczyzna zadowolony wsiada i mwi z ulg:
- No, nie spniem si ... Bilety do kontroli prosz!

Prezes najwikszej korporacji bankw na wiecie by w szpitalu. Jeden z wiceprezesw przyszed go odwiedzi z tak wiadomoci:
- Przynosz Ci najlepsze yczenia od naszego zarzdu, aby prdko wrci do zdrowia i y sto lat. To oficjalne postanowienie przeszo wikszoci gosw pitnacie do szeciu, przy dwch wstrzymujcych si.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie :). Z Maryj.

1197.„Moje duchowe dziedzictwo” - Benedykt XVI.

„Nie lkajcie si postawi na Chrystusa! Tsknijcie za Chrystusem jako fundamentem ycia! Rozpalajcie w sobie pragnienie tworzenia waszego ycia z Nim i dla Niego! Bo nie przegra ten, kto wszystko postawi na mio ukrzyowan Wcielonego Sowa”

W swoim nauczaniu zostawi nam konkretne wskazwki, jak y wiar na co dzie i jak j umacnia.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1196.Lub z piknym wstpem- Catalina Rivas -Tajemnica Mszy witej - czyta Halina abonarska

www.youtube.com/watch?v=xgWQHEOLdSI

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

1195.Tajemnica Eucharystii - „ Przecie to jest najwikszy z cudw ”.

www.youtube.com/watch?v=-nQy67Ar0t8

„Pamitaj, e Msza wita ma nieskoczon warto...”. Wane sowa na temat Eucharystii ; bardzo warto posucha i to nie jeden raz. Pozdrawiam wszystkich serdecznie :) . Z Maryj.

1194.w. Maria od Jezusa Ukrzyowanego i Eucharystia

www.youtube.com/watch?v=43cGPkDFITQ

Kiedy przygotowujecie si do komunii, naley rozwaa to, jakim jest Ten, ktry przychodzi. To Jezus przychodzi, Jezus tak dobry, tak miy, tak agodny, a zarazem tak wielki, tak mony, tak pikny!…
Do kogo przychodzi? Przychodzi do was, ktrzy jestecie tylko prochem, tylko nicoci. Przychodzi, by da si wam, aby by ju z wami jedno.
- w. Maria od Jezusa Ukrzyowanego.

Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Z Maryj.

Powrt do strony<<>>Nowy wpis